Spirituele Megalomanie (Hoogmoedswaanzin)

Hallo. Deze keer presenteren we je een controversieel onderwerp, Spirituele Megalomanie. Laten we beginnen je de vertaling te geven van het woord megalomanie. Wat is megalomanie? Het woord megalomanie bestaat uit twee Griekse woorden: megalo-, wat groot of groots betekent en manie dat waanzinnig, zinneloos of razernij betekent. Zodoende is een megalo-maniak een persoon die aan wanen lijdt aangaande zijn/haar zelfbeeld en belangrijkheid. Wat is dan een Spirituele Megalo-maniak? Spirituele Megalomanie is te vinden in twee vormen. Beginnend bij religieuze leiders, predikers en priesters waar de term regelmatig op toegepast wordt, dat is echter niet de weg die we in dit schrijven inslaan. We nemen dit mee naar de wereld van de ‘gewone’ mensen en gaan zien hoe dat in zijn werking gaat.

Sinds 1987 is een significant deel van de mensheid semi ontwaakt of ontwaakt. Ontwaakt betekent hier niet totaal ontwaakt, vergeet dat niet. In Augustus van dat jaar vond er een evenement plaats, dat de geschiedenis in is gegaan als de Harmonische Convergentie; een bijzondere uitlijning van een aantal planeten in dit Zonnestelsel. De Zon, de Maan, Mars en Venus stonden in een precieze lijn met elkaar. Dit zorgde voor het ontwaken van het Goddelijke Mannelijke en het Goddelijke Vrouwelijke in meer mensen dan waar ooit spraken van is geweest noch onderzoek naar is gedaan. Hoe belangrijk is dit dan eigenlijk? Enorm belangrijk, van een belang waar men rekening mee dient te houden, maar tezelfdertijd ook niet onderschat moet worden omdat dit simpeler klinkt dan dat het is.

Wanneer een vrouw begint te ontwaken, of met een mooier woord ontluiken, het eerste dat dan gebeurt is de vrouwelijkheid die ten volle tot bloei komt, en bij verdere ontwaking haar connectie begint te voelen met De Bron, specifiek met het Opperste Goddelijke Vrouwelijke Wezen. Men dient te begrijpen dat dit ook geldt voor mannen en het mannelijke. In andere woorden; zij komen op één lijn met het Goddelijke Vrouwelijke en Goddelijke Mannelijke Aspect van De Bron, ook wel bekend als de Godheid. In die ontwaakte staat, zal men ook diegene herkennen die ook zo ontwaakt zijn, omdat men een frequentie uitstraalt, een vibe indien men wil, en door die vibe trekt men diegene aan die op dezelfde golflengte zitten, en dat is goed en voorbestemd, het is zoals het om te beginnen oorspronkelijk bedoeld was. En het stemt mensen nederig tot in het diepst van hun wezen.

Gaandeweg zal men ook mensen ontmoeten die niet ontwaakt zijn of half ontwaakt, vergeet dan niet dat we allemaal Moeder Aarde bewandelen om ieder onze eigen lessen te leren en dat geldt voor i e d e r e e n ! Niemand uitgezonderd. Zolang men leeft zal je de lessen leren waarvoor je gekozen hebt, want als je de lessen geleerd zou hebben zou je een transitie maken naar de spirituele dimensies. Dus ben vriendelijk en zachtmoedig voor de minder ontwaakte mens. Assisteer hen met alles dat binnen je vermogen ligt, beantwoordt al hun vragen, want eens zullen zij zijn waar jij nu bent. Ieder heeft zo zijn eigen ritme bepaald, ben respectvol, elke persoon is voornamelijk het zelfde als jij. Diegene die dit anders zien, zijn de verkeerde weg ingeslagen of hebben een wazig zicht.

Dan gaan we het nu verder hebben over diegene die lijden aan Spirituele Megalomanie; het duidelijkste kenmerk van megalomania is dan men denkt, spiritueler, beter, grootser, rijker, en zo verder, te zijn. Denk daarbij maar aan alles in de overtreffende trap. Neem dit alsjeblieft mee, en als je dat nog niet doorhad, schrijf het dan nu op … niemand op deze planeet is spiritueel superieur aan welk ander levend wezen dan ook, NIEMAND! Er is al veel schade aangericht door megalo-maniakken omdat ze anderen hebben doen geloven dat zij het beter wisten omdat zij ‘een spiritueel hogere graad’ zouden hebben. Dat is totale nonsens. Wij zijn allen gelijkwaardig in spiritualiteit omdat we allemaal van dezelfde Bron komen en iedereen is in staat te communiceren met die Bron. Ieder van jullie weet het best wat goed is voor je, niemand hoeft jou te vertellen wat het beste is voor jou. Hetzelfde geldt voor mensen die de neiging hebben anderen te vertellen over ‘hun vorige levens.’ Want er bestaat niet zoiets als een ‘vorig leven’ omdat tijdspannen over het algemeen voor een zielwezen geen betekenis hebben. In de spirituele dimensies bestaat geen tijd en ook geen ruimte. ‘Vorige levens’ zijn enkel verschillende belichamingen, extensies van één en dezelfde ziel in verschillende lichamen. Niet in het verleden maar in het Nu.

Let ook goed op met mensen die claimen de ‘reïncarnatie’ te zijn van eender welke belangrijke historische figuur. Je mag dit vrij geloven of niet, maar een aanzienlijk aantal mensen in deze wereld denken dat ze Jeshua Ben Joseph (Jezus) zijn geweest, of Maria van Magdala (Maria Magdalena), De Aartsengel Michael en zijn Archeia, Lord Rákóczi of zijn Kosmische Partner Portia, om er maar een aantal te noemen. Wees je bewust van mensen die zulke excessieve claims maken, zij zijn niet te vertrouwen. Zij zullen zelf zonder twijfel denken dat dit waar is, en dat zijn dan hun lessen, pas er echter op dat je hun last niet de jouwe maakt. Deze verlichte wezens zijn al in een Androgyne Staat van Zijn, zij zijn al volledig versmolten met hun Kosmische Partner, zij hebben geen belichamingen meer nodig. Plus zij ‘waren’ niet, zij ZIJN!

Het is ook zinloos om met deze mensen een argument te beginnen of een discussie aan te gaan, want zij zullen het altijd beter weten en zullen er vandoor gaan, want diegene die zeggen waar het op staat, zijn degene waar de meesten niets mee van doen willen hebben, wat uitermate jammer is voor ‘de renners.’ Mensen die zichzelf op een hoog voetstuk hebben staan en hoog boven alle anderen zweven, zullen uiteindelijk zeer diep vallen en de charades en facades zullen uiteenvallen. Zeg dan nooit ‘Ik zei het je toch,’ maar wees stil en open je armen zodat je hun val kan breken. Mensen zouden beter de realiteit onder ogen zien terwijl ze nog steeds in deze belichaming zijn in deze korte Aardse tijdspanne, want overnieuw beginnen is een hobbelige weg en dat wens je niemand toe.

Dus sta klaar om ze op te vangen als ze vallen want tot die tijd zullen ze niet naar je luisteren, je niet voelen en zelfs niet respecteren. Zij leven in een uitsluitend zelf gecreëerde gevangenis. Ofwel ‘in hun eigen Universum’ en het enige dat je kan zeggen is “Kijk, jij leeft in je eigen Universum, maar dat is niet het Universum waarin ik leef met nog zo’n zeven miljard anderen. Ik wens je alle goeds.” Draai je dan om en loop in tegengestelde richting bij ze vandaan. Laat ze zijn. Mensen die het meeste over zichzelf denken en het minste over jou zijn niet de moeite waard om in jouw buurt te zijn en buiten dat hebben zij niets toe te voegen aan jouw wezen.

Wij zijn allen gelijkwaardig Goddelijk, we hebben allen die onmetelijke Licht Vonk in ons diepste wezen, en diegene die denken dat hun vonk feller schijnt dan die van alle anderen, leven waarlijk in een waanwereld en dat is een gevaarlijke plek om te verblijven.

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael, De Meesterdichter

2017 18/05