Kosmische Extensies

We staan op het punt de term uit te leggen, die we gebruikt hebben als onderwerp voor deze transmissie, Kosmische Extensies. Extensies van de Ziel. Dit zal je waarschijnlijk ruimschoots buiten je comfort-zone brengen. In vorige transmissies gebruikten we termen als vorige levens en dergelijke, om je tegemoet te komen in je waarneming, maar we gaan nu een stap verder. Vorige levens, zoals jullie ze zien bestaan niet. En we zien de vraagtekens in jullie hoofden ontstaan. Wat we begrijpen. Maak je geen zorgen alles zal volkomen duidelijk zijn voor de laatste zin van deze transmissie.

Simpel gesteld:  Je bent ziel! Je weet dat je ziel bent! De misvatting hierover is waar we over gaan praten. Je praat over de ziel als een mens, een deel van het mens zijn. We vragen je te begrijpen dat een mens met een bewustzijn iets totaal anders is dan het zielsbewustzijn. De perceptie van het zien en benaderen van de ziel als mens is waar dingen misvat worden. Mensen zijn gebonden aan de Gregoriaanse kalender, klokken, tijd, ruimte en milieu-omstandigheden. Ziel ervaart deze niet. Ziel IS simpelweg.

Als je bijvoorbeeld praat over dat je een hogepriester was in die of deze tempel in Egypte in die en deze  dynastie. Dan heb je gelijk waar het de Hogepriester betreft  verder niets. Ook wordt er altijd in de verleden tijd gesproken, als er wordt gesproken over ‘vorige levens.’  We horen altijd, ‘ik was’, maar er is niet zoiets als was, je bent. Dus wat doen we nu, je vertellen te stoppen met het geloven in reïncarnatie? Nee dat doen we niet! Integendeel zelfs, reïncarnatie is een feit alleen de omstandigheden zijn anders dan wat je altijd hebt gedacht. Om jullie een visueel beeld te geven bij het begrip ziel-extensies hebben we een diagram gemaakt. Aan de hand van dit diagram gaan we uitleggen waar we het over hebben.

Klik voor bijbehorende afbeelding

Wij hebben één ziel (E1). Deze E1 bestaat op aarde als mens. Alleen het menselijke omhulsel dat we zien is slechts een klein deel van de ziel in zijn geheel. Ziel is een aanwezigheid op meerdere lagen en in meerdere dimensies. Ziel is ook een aanwezigheid in verschillende vormen; de menselijke vorm is er slechts een van. Laten we het binnen ons Zonnestelsel houden. In de Aardse tijdspanne (huidige leven als je wenst) is een deel van de ziel op Moeder Aarde aanwezig, andere delen van de ziel zijn elders, ze ondervinden interactie en leren zich aan te passen aan andere omstandigheden. Het is niet te zeggen dat de ziel altijd aanwezig is op al die planeten, of lagen of dimensies.

Terug naar het diagram: E1 is een aanwezigheid gesplitst in verschillende delen. Al die delen kunnen elders zijn, maar dat alles is een keuze en in perfecte goddelijke orde. Alle verloopt volgens het zielsniveau en betreft welk zielsdeel zich  waar aan wil leren passen aan nieuwe omstandigheden. Nu gaan we nog een stap verder. Zoals je ziet in het diagram is E1 is op een plek samen met E2. E2 is een deel van een andere ziel. Hetzelfde geldt voor E3. In elke laag, dimensie en omstandigheid ontmoet je andere ziel-delen. Zoals op Moeder Aarde. Moeder Aarde is slechts een ‘school’ van de velen. Verlichting zou een zeer zware taak zijn, als het alleen maar kan worden bereikt op deze prachtige planeet.

Dus ja reïncarnatie bestaat, alleen op een veel grotere schaal dan velen van jullie denken. Reïncarnatie is een kwestie van zielcontracten. Letterlijk! Als het je taak is  om je bewustzijn, je frequentie te verhogen, plan je samen met andere zielen (van je ziel-groep) een omgeving en omstandigheden waarin dit het best kan worden bereikt. Dit kan Moeder Aarde zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het kan elders in een parallelle bestaansvorm, elders in ons zonnestelsel of zelfs verder weg. De afbeelding toont slechts drie voorbeelden, maar zoals je jezelf kunt voorstellen, praten we over tienduizenden.

Hier komt de grote verbazing; het grootste deel van de ziel is altijd een kosmische aanwezigheid. Kleine onderdelen zijn ‘op de verschillende scholen’ verbonden door zielcontracten met mede-studenten van jouw keuze. Het grootste deel is gewoon kosmisch bewustzijn, een kosmisch wezen. Het geheel van de ziel is van een dermate hoeveelheid  energie, dat het zogezegd simpelweg niet in  een menselijk lichaam past. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op die regel zoals je jezelf kunt voorstellen. Hoe meer zielmaterie in een lichaam heeft plaats genomen des te bewuster hij of zij (de mens) is. Als je erover nadenkt, is dat pure logica. Dat is in wezen een onprettige omstandigheid voor elke ziel, omdat het ‘voelt’ alsof je in een vacuüm zit. Samengedrukt in een kleine plaats waar je niet uit kan, daarom zijn deze vaak in Aardse jaren niet lang aanwezig op de planeet.  Zielen die ervoor kiezen om op die manier te incarneren, komen met het hogere doel om de mensheid naar een hoger bewustzijn te assisteren. We denken dat je wel op een aantal namen kunt komen als je er even over nadenkt.

We staan op het punt om deze transmissie te beëindigen, want wij denken dat deze informatie al moeilijk genoeg is om te begrijpen. Wat we willen toevoegen is dit; Als je ‘iemand’ ontmoet en je op slag weet dat je die persoon al ‘een langere tijd’ kent, zijn jullie geneigd om te zeggen, “ik ken hem/haar vast uit een vorig leven.” Maar dat is niet waar. Je ontmoet dan een ziel waarvan ook een deel samen met een deel van jou  bestaat in een parallelle bestaansvorm, in een andere dimensie of op een andere planeet. Daar ratelen waarschijnlijk je hersenen van. En dat is oké. En wij glimlachen.

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael – De Meesterdichter.

2015 24/03