Kosmische Ascensie

Met de aanvang van ‘het nieuwe tijdperk’ is de term Ascensie een hype geworden en is er veel tegenstrijdige informatie wijd en zijd verspreid. Wij gaan  proberen dit een beetje overzichtelijk in kaart te brengen. Het is een gecompliceerd gegeven zoals je zult begrijpen, maar desalniettemin erg belangrijk. Laten we beginnen met vertellen dat er vele vormen van Ascensie zijn, maar laten we onze focus voor nu leggen op de twee belangrijkste: Het Aardse Ascenderen en het Kosmische Ascenderen.

Ascensie op Aarde zal jij je afvragen, ‘Is dat wel mogelijk?’ Ja maar natuurlijk en het is simpeler dan jij je kan voorstellen. Elke kleine en grote conditionering die jij kan overkomen is een stap voorwaarts op je pad van Aardse Ascensie. Al deze kleine of grote stappen, of grote sprongen, zijn een deel van het overmeesteren of overstijgen van jezelf. Wij kunnen met heel wat voorbeelden komen, maar ieder van jullie, één voor één, weet wat je dient te overstijgen om een beter gevoel te krijgen voor jezelf en over jezelf. Na elke inspanning die je maakt voor jezelf vindt je een grote beloning, deze beloningen voelen als een ‘volbrachte missie,’ in de andere dimensies echter noemen wij deze beloningen initiaties, ook wel inwijdingen genoemd.

Een Volbrachte missie is niet direct een gedane zaak na de eerste inspanningen. Het leven blijft je  situaties aanbieden om jezelf te laten zien dat je inderdaad weer een specifieke conditionering onder de knie hebt. En zoals alles in het leven in drieën komt, is het in deze ook zo. Zodra je voelt dat je ‘klus geklaard is,’ komen er  mensen en situaties opdagen, als een test-achtig soort examen. Onthoud dit namens jezelf, het komt altijd op een manier die je niet verwacht. Dat is het  ‘leuke’ van dit alles.

Maak je geen zorgen als je niet slaagt voor de test. Iemand anders, een andere ‘leraar’ zal met je mee op pad gaan. Soms heb je het gevoel dat je een missie volbracht hebt, maar er zijn nog  kleine details die je dient te overzien. Om  nog sterker te staan voor de inspanningen die je op jezelf neemt, zullen er mensen en situaties op je pad komen om deze kleine details in je los te triggeren. Er is geen noodzaak om onmiddellijk dankbaar zijn, maar achteraf mag je hen bedanken. Je kent het gezegde ‘Oefening baart kunst?’ Dus zodoende  zie je dat het overstijgen van eender welke conditionering gepaard gaat met kleine inwijdingen, en wanneer de lessen geleerd zijn, een grootse inwijding.

Met andere woorden heb je plaats gemaakt zodat er meer Licht in en door je heen kan schijnen. Elke schaduw die je overstijgt is een gewonnen lichtstraal. En dat is waar dit allemaal over gaat uiteindelijk, Licht, Bewustwording en Bewustzijn. Dit hele ‘spel’ dat we leven noemen is een weloverwogen keuze, dus de inspanningen die je maakt behoren voor jezelf te zijn, en dat is niet egoïstisch of egocentrisch, het is wat het is. Niemand anders kan dit voor je doen en zelfs niet voor je willen doen. Dit leven was jouw keuze, dus je zal het, vroeg of laat, moeten gaan leven. En het leven wordt verondersteld om vreugde, plezier en liefdete zijn. Dus maak er het beste van terwijl je hier bent.

Wanneer het tijd is om het voertuig waar in je leeft achter je te laten, zal je een soort van kristal-achtig kasteel binnen gaan en iemand ontmoeten, die je zal begeleiden met het kijken naar je laatste belichaming om te zien wat je voor jezelf hebt volbracht. Om naar al je goede daden te kijken en naar de betekenisvolle zaken kijken, zoals naar welk gevoel je anderen hebt gegeven, en welk gevoel je anderen over henzelf hebt gegeven. Het gaat niet over alle ‘fouten’ die er gemaakt zijn, zoals veel van jullie denken. Alles draait om liefde in deze sferen, alles wordt op een positieve liefdevolle manier benaderd. Waarschijnlijk zullen er nog een aantal missies zijn die je dient te volbrengen, dus zal je nog eens opnieuw een belichamingen dienen aan te nemen om nog een bewustzijnssprong voorwaarts te maken.

Na dit in meerdere belichamingen gedaan te hebben, zal het voortaan gaan over wat je hebt volbracht in het verbeteren van zaken voor het Hogere Doel van Allen binnen het massabewustzijn. Niet dat je daarmee iedereen op Aarde dient aan te raken die in dezelfde tijd-frame als jij de planeet bewandelt, maar  over de wijzingingen die jij in staat was aan te brengen. Hoeveel mensen je iets hebt aangereikt om mee verder te kunnen, hoeveel mensen jij hebt doen veranderen op jouw individuele unieke wijze. Hoeveel licht jij geschenen hebt op mensen die zich daardoor beter zijn gaan voelen over zichzelf en in het algemeen, en dat behoeft niet groots te zijn. We zijn per slot van rekening niet allemaal een Mahatma Ghandi of een Jezus.

Maar gewoon of dat wat je diende te geven, je gegeven hebt met de beste intenties en alles dat je in je had. Waar lag je focus en waar heeft dit je gebracht en waar heb jij je licht laten schijnen. Waar het om gaat in bewustwording en bewustzijn is het delen van je wijsheid. Dat hoeft niet zozeer in het openbaar, alles kan volbracht worden op een bescheiden en zelfs ingetogen manier. En het is belangrijk jezelf bewust te zijn van het feit dat het absoluut niet om opoffering gaat. Opoffering komt voort uit de dogmatiek van religies. Ascensie heeft niets met religie te maken, maar alles met jou, wie je was en wat je geworden bent. En deze JOU is je individuele ziel, niet een specifieke belichaming er van. Het is het complete pakket van alle geleerde lessen, al het Licht en de wijsheid die je opgedaan hebt, de lagere lichamen die je overstegen hebt enkel geleefd hebt  vanuit de hogere lichamen. Leven vanuit het hart, zien met het oog dat niet kan ‘zien’ en luisteren met oren die niet kunnen ‘horen en communiceren via het kanaal dat is verbonden met de Bron van Al Dat Is.

Hoe meer licht je ‘vergaart,’ hoe meer je zal stralen en hoe hoger je frequentie zal zijn. En één keer zal er dit glorieuze moment aanbreken wanneer je met absolute zekerheid kan zeggen ‘De Missie is Volbracht.’ Alle vier de lagere lichamen overstegen en een volledige belichaming enkel geleefd vanuit het hart dat Liefde is. In specifieke termen is dit de 5de Graad-inwijding. Na de vorige 4 grote inwijdingen. De 5de Graad-inwijding betekent het einde van alle belichamingen. Maak je geen zorgen want de mogelijkheid om te ‘incarneren’ blijft als je daar een goede reden voor kiest met als doelstelling het Hogere Goed van Al Dat Is, maar het is niet meer nodig. Wat een opluchting is dat, of niet? Uiteindelijk zullen de Aardse cycli doorlopen zijn, maar dat gaat niet gemakkelijk of van zelf!

Het Meester-worden van de 5de Graad is de uiteindelijke Kosmische Ascensie. Deze gradaties zullen je echter in de andere dimensies even goed bezig houden want er is nog zoveel meer te ‘vergaren,’ Kosmische Lessen te leren, en er is nog veel werk te doen. Blijf gefocused tot die tijd en straal naar het beste van je kunnen.

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael – De Meesterdichter

2015 24/05