Het Hogere Zelf

Het Hogere Zelf

Er is al veel gezegd over het Hogere Zelf Fenomeen. Is er dan nog iets dat we daar aan toe kunnen voegen? We geloven waarlijk van wel. Veel religies hebben een ‘mening’ wat betreft het Hogere Zelf. Het is in overweging te nemen dat het niet tastbaar is, dus het een lastige taak is grip te krijgen op waar we mee te maken hebben. Aan elke zijde van de sluier is het Hogere Zelf even belangrijk. Gedurende je gehele zielsreis ben je verbonden met je Hogere Zelf. Het is een deel van wie je bent, wie je bent als ziel. Het heeft jouw Blauwdruk, of in aardse termen gesproken, draagt het jullie naamkaartje. Jullie? Als in meervoud? Zeker, want het Hogere Zelf is verbonden met de Gehele Ziel, zowel met het Heilige Vrouwelijke als het Heilig Mannelijke. Ook al zijn ze belichaamd in twee, dan nog blijft het Eén Ziel. Nu zijn we gekomen bij het punt waarop we vragen ‘Hoe werkt dit dan? Hoe wordt de informatie van en naar het Hogere Zelf doorgegeven?’ Het is niet zo eenvoudig te bevatten, maar het is zeker belangrijk te weten. Hier gaan we dan.

Het Hogere Zelf is een reservoir dat gevuld is met Lichtpartikelen. De Lichtpartikelen zijn kleine transmitters van allerlei soorten informatie. Deze kleine transmitters stromen van en naar het menselijk lichaam via de 12 zogeheten Etherische Meridianen. Meridianen zijn buisjes waar informatie/energie door verzonden wordt. Energie, als in de Hogere Frequentie van het Zelf. We kunnen veilig interpreteren dat dit het betere deel is van het Zelf.

De 12 Etherische Meridianen zijn verbonden met de 12 Standaard Meridianen in het Menselijk Lichaam. De 12 Standaard Meridianen staan op hun beurt weer in verbinding met het Menselijke DNA. Het Menselijke DNA heeft 2 zichtbare strengen en 10 onzichtbare. Deze 10 onzichtbare strengen zijn interdimensionale aspecten van het Christus Zelf of het Christus Bewustzijn. De 2 zichtbare DNA strengen zenden de energie en informatie door het gehele lichaam tot op het cellulaire of wel microlevel. De 10 onzichtbare DNA strengen zenden energie en informatie naar het Etherische Lichaam. Het Etherische Lichaam is een container met herinneringen van al je bestaansvormen, aards en buitenaards, mannelijk en vrouwelijk, van beiden contradelen.

De transporteurs die hun werk doen tot in het microkosmische deel op het fysieke en non-fysieke (etherische) level, worden de Nadis genoemd. Nadis zijn energiebuisjes. Zoals de haarvaatjes hun werk doen in het fysieke lichaam, zo werken de Nadis voor het Etherische Lichaam. Het Etherische Lichaam is verbonden met de 12 Universele Sterrepunten en de 12 Chakra’s. Chakra’s zijn energetische ‘wielen’ die het lichaam omringen en er door heen gaan. En zodoende hebben we te maken met een oneindig proces van informatieverzending in een 24/7 schema. En dat houdt nooit op. Of je jezelf er nu bewust van bent of niet, dat maakt niet uit want dit geldt voor alle aardlingen. Niemand uitgezonderd!

Kosmische Partners en Het Hogere Zelf

Dat gezegd hebbende, willen we je uitnodigen in onze wereld. Velen van jullie zijn in de veronderstelling dat elk individu een individueel Hoger Zelf heeft. Dat lieve mensen is niet waar. Je deelt dat Hogere Zelf met één ‘andere ziel.’ Deze ziel is het andere deel van Het Geheel. Laten we eens wat licht schijnen op dit onderwerp. Elke ziel is als een ei, bestaande uit eiwit en een eidooier. Probeer het eiwit te zien als jouw ziel, wat is dan de eidooier? De eidooier is het andere deel van je ziel, want elke ziel draagt een klein deel van de andere helft.

Het Heilige Vrouwelijke Zielsdeel draagt een deel van het Heilig Mannelijke Zielsdeel. Als je in menselijke termen denkt, elk vrouwtje draagt een klein deel van haar mannelijke contradeel en elk mannetje draagt een deel van zijn vrouwelijke contradeel. Welgenomen kan je er dus vanuit gaan dat je niet alleen bent. Nooit! En als we dan de animatieknop indrukken zien we dat Het Hogere Zelf een poppenspeler is, die in beide handen twaalf touwtjes houdt, die twee poppen, twee zielen, in beweging zet. En het maakt niet uit of die zielen belichaamd zijn, geïncarneerd zijn als je dat woord verkiest. De poppenshow is een oneindig spel van over en weer golvende energiestromingen, bewustzijnsstromingen.

Omdat je beiden verbonden bent met dat Hogere Zelf, zie je dat de communicatie tussen deze twee geen kwestie is van telepathie maar van verbondenheid. Dus kan je begrijpen dat als de energie over en weer wordt gezonden, dit ook geldt voor emoties en gevoelens, fysiek en non-fysiek. Deze ‘wetenswaardigheden’ over de Ander voelen soms als ingegeven door intuïtie, maar in wezen is het ‘Twintuïtie.’

 Kosmisch DNA

Zo zie je dat Kosmische Partners verbonden zijn met één en dezelfde centrale verwerkingseenheid, en dezelfde Blauwdruk delen. Elk Kosmisch Koppel heeft een unieke Blauwdruk. Het Hogere Zelf is een significant deel van die Blauwdruk. Na elke overgang van de fysieke naar de non-fysieke wereld, worden alle herinneringen op die centrale verwerkingseenheid geprint. Alle herinneringen, denk aan karaktereigenschappen, lichaamsherinneringen, ziektes, emoties, blijdschap, verdriet enzovoort. Alles wat je jezelf kan voorstellen wordt er in geprint. Dat is de reden waarom als een Kosmisch Koppel begint te versmelten, en één van de twee nog steeds belichaamd is, dat lichaam beïnvloedt wordt door de herinneringen van degene die permanent uitgetreden is. Dus begint de energie van de laatst genoemde te reflecteren via de ander en de ander langzamerhand steeds meer begint te lijken op het permanent uitgetreden deel, en kan zelfs last krijgen van dezelfde lichamelijke mankementen. Dat is wat we Kosmisch DNA noemen.

Wanneer beiden Kosmische Partners permanent zijn uitgetreden en het versmeltingsproces volledig wordt, resulterend in Alpha I Omega, Androgyn Individueel Opererend, lost het Hogere Zelf op. Wanneer we alle Aardse Inwijdingen achter ons hebben, hebben we het Hogere Zelf niet meer nodig, want wanneer de versmelting een feit is wordt alle informatie, die opgeslagen lag in het Hogere Zelf, geprint in het Androgyn Individueel Opererend Wezen. Alle Lichtpartikelen versmelten tot Eén.

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij

Michael – De Meesterdichter

2016 10/03