Transmissies

De Meesterdichter

Michael ik hebben elkaar in 2007 ‘ontmoet.’ Het eerste dat hij ooit tegen me zei, in December 2008, was, ‘Het gebroken koren is nog zo groen als altijd.’ gevolgd door, ‘We kwamen van ondenkbaar ver voorbij de sterren en we zijn geland in Schotland.’ Het is niet zo dat hij in de tussentijd er het zwijgen toe deed, absoluut niet zelfs, enkel nu begon zijn communicatie te klinken als een ‘transmissie’ alsof er boodschappen door begonnen te komen. In 2009 vertelde hij me, ‘We dienen de boodschap naar buiten te brengen,’ waarop ik hem vroeg hoe hij zich dat voorstelde. ‘Wij praten, toch? Wel nu praten we, nou ja ik praat en jij schrijft,’ zei hij glimlachend. ‘Okay dat gedeelte is nog vrij simpel, maar wat je precies bedoelt met – naar buiten brengen – doet me de haren te bergen rijzen. ‘Hoe dat zo lieverd?’ ‘Het is toch niet zo dat ik die transmissies moet gaan ondertekenen met jouw naam, of wel?’ ‘Je moet helemaal niets, maar als we hier echt aan gaan beginnen, lijkt het me beter dat je wel zegt met wie je te maken hebt, maar gewoon Michael is genoeg.’ Ik probeerde er onderuit te komen door te zeggen ‘Kan ik je niet een bijnaam geven of zo?’ Hij glimlachte en zei ‘Okay lieverd en welke bijnaam had je in gedachten dan?’ ‘Wat dacht je van De Meesterdichter, gezien eerdere en je laatste bestaan op de Planeet?’

‘Gebruik die, die bevalt me, maar vergeet mijn voornaam niet … ‘ ‘Nooit!’ En zodoende begonnen de transmissies.

© Cormael 2018

 

Het Ontwaken van de Contradelen

Er is sinds een tijd een overweldigende transformatie van energieën aan de gang op Moeder Aarde; veel mensen worden wakker en zich van hun contradeel bewust. Men dient te begrijpen dat er veel is waar we niet over mogen praten tot dat het begin voor een verschuiving gemaakt is en dan kunnen we uitleggen hoe het één en ander gebeurt en waarom, want we hebben geen toestemming om jullie de toekomst te voorspellen, alles dient als van nature te verlopen.

Voor een lange tijd, vanuit het gezichtspunt achter de sluier waar wij zijn, weten we al dat er drastische veranderingen plaats dienen te vinden in de energie en het massabewustzijn voor het uitlijnen van de Heilige Balans tussen de Sekses, wat niet betekent dat mensen onwillekeurig in elkaars leven geworpen worden, zeker niet, maar eens in de zoveel tijd vinden er bijzondere gebeurtenissen plaats die we ‘vrijstelling’ noemen.

Wat houdt die vrijstelling dan in? De vrijstelling voor sommigen om snel te ontwaken, dit gebeurt ook niet onwillekeurig maar is voor die zielen die er voor hebben gekozen aan de zijlijn te staan en indien nodig ‘opgeroepen’ mogen worden. Ze dienen met groot respect behandeld te worden want de weg die ze dan kiezen is allesbehalve een gemakkelijke met het feit dat ze ineens een enorme toevoer van Heilige Lichtenergie krijgen, die voor serieuze transformatiesymptomen kan zorgen, die niet feestelijk zijn tot extreem onplezierig. Dit kan tot grote verwarring leiden omdat ze terzelfder tijd van alles beginnen op te merken wat ze voordien niet opmerkten en beginnen te voelen wat ze voordien niet voelden op individueel en wereldniveau.

De eerste gave die ontwaakt is het bemerken van een ander mens, die in dat geval hun contradeel is. Dit is een wereldwijd fenomeen wat echter niet betekent dat iedereen met speciale gaven tot die groep behoort, het betreft enkel diegenen die in hun zielcontract hebben staan dat ze indien nodig opgeroepen mogen worden. Met het bemerken van die andere mens, in bijvoorbeeld dromen en visioenen, zullen ze zich er vrij snel van bewust worden dat deze mens hun contradeel is, er zit echter een ‘maar’ aan. ‘Maar’ dit betekent niet dat ze elkaar ook zullen ontmoeten want dat is niet het doel van deze beweging.

Het doel van deze beweging is het permanent neerzetten van een onvoorwaardelijk liefdesveld binnen het massabewustzijn. De lijnen van onvoorwaardelijke liefde tussen deze contradelen zullen een web weven dat je voor ogen kan houden als een onvoorwaardelijke liefdesmatrix. Het laat tevens een domino effect zien, want de ontwakende zullen anderen met hetzelfde zielcontract ontmoeten omdat ze anderen dienen te ontmoeten die hetzelfde ervaren als zij, plus dat de kans bestaat dat er een sturing plaatsvindt die hun richting de contradelen sturen die al voorbestemd waren op elkaars pad te komen in deze levensspanne. Hier kun je het verschil aflezen tussen de vrijgestelde contradelen en de voorbestemde contradelen

Zodoende ontmoet de een de ander en de ander weer iemand anders enzovoort en uiteindelijk zullen al deze vrijgestelde contradelen, die in connectie staan met elkaar om dit web te weven, kennis hebben aan of kennis genomen hebben van diegene met een soortgelijk zielcontract. Dit is van het grootste belang voor het uitwisselen van informatie en ervaringen, zodat men gaat begrijpen wat er gaande is. Om in te zien dat wat de één ervaart de ander ook ervaart.

Wat we zien vanuit het hogere perspectief is, buiten die matrix, hoe deze contradelen met elkaar verbonden zijn, wat allemaal wordt aangestuurd door De Wet van Synchroniciteit. Deze synchroniciteit zien we in kleine dingen die op het eerste gezicht van geen belang lijken te zijn, maar indien men begint te ontwaken wordt alles glashelder, en dit is voor elk contradeel-paar anders, desalniettemin heeft het enkel en alleen met synchroniciteit te maken. Nu komt het grote vraagteken achter “Hoe weet men of men een deel is van die groep?” Het antwoord op die vraag is “dat is een vraag die niet bestaat want als men tot die groep behoort dan weet men dat.” Zie dit onder ogen: Men kan er niet voor kiezen tot die groep te behoren omdat je er toe wilt behoren. Je behoort via het zielcontract tot die groep of niet, er is geen middenweg en ‘misschien’ is geen optie wat dit betreft.

Begin alsjeblieft niet met het voeden van eventuele illusies over dit onderwerp want een enorme desillusie zal je deel zijn. Dat wens je niemand toe laat staan jezelf. Let op, en dat met klem LET OP!

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael, De Meesterdichter

2017 16/06

Astrale Projectie en De Verzegeling van de Akasha Kronieken

Hallo, gedurende deze transmissie gaan we spreken over een vrij onbekend onderwerp. Op hetzelfde moment is er iemand anders die deze informatie ook ontvangt, enkel is het natuurlijk aan diegene om de keuze te maken deze te delen op de digitale snelweg. Informatie wordt nooit enkel aan één persoon doorgegeven, maar aan een aantal anderen verspreidt over de wereld. Dit soort informatie is voor de massa omdat iedereen het basisrecht heeft te weten wat er gaande is in de etherische wereld. Deze keer zal het gaan over De Verzegeling van de Akasha Kronieken, of de Archiefhallen. Wat zijn de Akasha Kronieken?

De Akasha Kronieken zijn een gigantisch etherische bibliotheek waarin elk zielswezen een persoonlijk ‘boek’ heeft, in welke alle vroegere, hedendaagse en toekomstige acties en gedachten gegraveerd staan. Vele van zij die claimen deze kronieken te kunnen ‘lezen’ hebben werkelijk geen idee waar ze over praten. Er waren in het verleden mensen die zich konden afstemmen op deze kronieken en over aanstaande gebeurtenissen op het wereldtoneel vertellen, die op de lange duur gebleken de spijker op de kop te hebben geslagen. De laatste persoon die zich feilloos kon afstemmen op de kronieken was Edgar Cayce, ook wel bekend als de Slapende Profeet (1877-1945). Deze man werkte echter voor het Hoogste Goed van Allen en zij die claimen kronieklezers te zijn en naar geld vragen omdat ze jou, volgens de kronieken, kunnen vertellen wat je te wachten staat, zijn frauduleus. Geen oordeel maar een feit.

Elke keer als een zielextensie er voor kiest te belichamen, als in opnieuw een klein mensje, neemt het Hogere Zelf de juiste positie weer in. Het Hogere Zelf is latent aanwezig in het Causale Lichaam zolang de gehele ziel in het Bardo is, of beter gezegd een tussenfase van het ene en het andere leven, hoe dan ook actief en aangesloten op de Akasha Kronieken. De ziel bestaat, zoals we weten, uit een Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk Aspect, het moment waarop de ene of de andere belichaamt, ontwaakt het Hogere Zelf en zodoende kan er nieuwe informatie overgebracht worden naar de Akasha Kronieken. Alles dat daarin gegraveerd staat, is en zal altijd een ‘privékwestie’ zijn en blijven. Niemand heeft het recht ‘rond te neuzen’ in deze Heilige Informatie, wat een inbreuk op privacy zou betekenen. Enkel gebeurtenissen op grote schaal kunnen door specifieke mensen gelezen worden. Misschien dat men inziet dat het gekkenwerk zou zijn als iedereen zo maar in die informatie rond zou kunnen neuzen. Er is daar simpelweg informatie te vinden die nog niet vrijgegeven mag worden.

Er zijn enkel twee zielsaspecten die kennis mogen nemen van deze persoonlijke Akasha Informatie, het Goddelijk Mannelijke en het Goddelijk Vrouwelijke, met als uitzondering op die regel ook diegene die zij toestemming geven kennis te nemen van die informatie, wat hoogst uitzonderlijk is. Dus basaal gezien heeft enkel het Kosmische Paar toegang tot dit persoonlijke archief, wat overigens ook niet via het wilsaspect geopend kan worden, maar zo nu en dan wordt één van de twee of beiden naar daar gebracht, enkel als het nodig is voor de zielstaak. Daarom is het hoogst onwaarschijnlijk dat deze toegang toegestaan wordt aan een buitenstaander.

Elk Goddelijk Kosmisch Koppel deelt één ‘kamer’ en de ‘boekenplanken’ zijn gevuld met informatie over beider belichamingen en het zal toegankelijk blijven zolang zij ‘gevangen’ zijn in de karmische cyclus. Op het moment dat de karmische cycli afgerond zijn en de Kosmische Partners beginnen te versmelten naar het stadium van het Androgyne Wezen, wordt de informatie verzegeld, omdat wanneer deze versmelting compleet is het Hogere Zelf oplost. De informatie zal blijven bestaan, maar de toegang daartoe zal verzegeld worden. Men bereikt een volledig versmolten staat als men ascendeert. Dat is de reden waarom niemand als eenling ascendeert, ascentie gaat paarsgewijs, specifiek Kosmische Partner-paren; de ene kan niet ascenderen zonder de ander en vice versa.

Omdat het Hogere Zelf hoofdzakelijk fungeert als een ‘transmitter’ tussen een Kosmisch Koppel om in contact te staan met elkaar, via ‘Twintuition’ (de telepathie de twee zieldelen), ongeacht waar ze zijn en als een katalysator voor het overbrengen van de informatie naar de Akasha Kronieken, zal het overbodig worden. Elk beetje informatie wordt namelijk ook gedrukt in de Blauwdruk van het Koppel, dus op het moment dat het versmelten begint, wordt alle informatie automatisch toegankelijk voor beiden en op het moment dat de versmelting compleet is, zal alle informatie besloten liggen in de energie, of het bewustzijn, van het koppel, daardoor heeft het Hogere Zelf geen dienst meer, plus het feit dat er ook geen informatie naar de Akasha Kronieken overgebracht hoeft te worden, dat is het moment waarop de ‘persoonijke boeken’ verzegeld worden.

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) refereerde naar het archief als de “onverwoestbare tabletten van het astrale licht.” Alice Ann Bailey (1880-1949) schreef in haar in 1927 uitgebrachte boek ‘De Behaalde Vereniging en de Resultaten’: “Het Akasha Archief is als een immense fotografische film dat alle verlangens en aardse ervaringen van deze planeet registreert. De levenservaringen van alle mensen sinds het begin der tijden, de samenstelling van de gedachtenvormen van karmische natuur, gebaseerd op verlangen, van elke menselijke unie doorheen de tijd. Enkel een getrainde occultist kan het verschil onderscheiden tussen werkelijke ervaringen en de astrale afbeeldingen die gecreëerd zijn door voorstellingsvermogen en zinrijk verlangen.”

Wij zijn niet zo dol op quotaties enkel indien ze een meerwaarde zijn en het was van belang deze begaafde dames te quoteren om op te helderen wat er doorheen de jaren vastgesteld is aangaande dit onderwerp. Plus de waarschuwing van Mevr. Bailey waarin ze uitlegt waarom enkel een aantal mensen in staat zijn de archieven te lezen en wat er precies gebeurt als hedendaagse paragnosten claimen in staat te zijn de archieven te lezen – ‘dat ditt een kwestie is van voorstellingsvermogen en zinrijk verlangen.’

Er zijn zogezegd nogal wat rafelige gedachtenvormen losgebroken, waardeloze voorstellingen, en het zijn die informatierafels die opgemerkt worden door deze paragnosten. Functieloze informatie en gefabriceerde afbeeldingen die geinterpreteerd worden naar de smaak van de client. Readings van astrale projecties die zeer wenselijk zij bij of wel de client of de paragnost zelf. Over astrale projectie wordt gezegd dat het de projectie is van een fysieke aanwezigheid, die via het astrale lichaam zichzelf naar het etherische projecteert. Dat is een totale misvatting want er bestaat niet zoiets als het projecteren van het astrale lichaam, omdat het astrale lichaam een deel van jezelf is dat de mogelijkheid heeft zich te lossen van het lichaam en op zichzelf op reis kan gaan. Het astrale lichaam is geen projector, geen camera en ook geen recorder. Astrale projectie is de creatie van wat men wenst te zien, horen en voelen via droombeelden en vastberaden visiualisaties, en vergis je niet, deze projecties kunnen erg realistisch overkomen, levendig realistisch, maar zijn ongeacht van generlei waarde.

Het enige goede advies dat gegeven kan worden waar het dit betreft: blijf zo realistisch mogelijk ook al is het soms wat wazig, geef het de tijd en de foto’s in jouw archiefboek zullen uiteindelijk scherper worden, wees geduldig en haast je niet naar iemand anders, die je moet betalen om jou exact dat te vertellen dat je wenst te horen, dat heeft namelijk niets met helderziendheid te maken of welke andere paranormale gave dan ook.

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael, De Meesterdichter

2017 31/05

Spirituele Megalomanie (Hoogmoedswaanzin)

Hallo. Deze keer presenteren we je een controversieel onderwerp, Spirituele Megalomanie. Laten we beginnen je de vertaling te geven van het woord megalomanie. Wat is megalomanie? Het woord megalomanie bestaat uit twee Griekse woorden: megalo-, wat groot of groots betekent en manie dat waanzinnig, zinneloos of razernij betekent. Zodoende is een megalo-maniak een persoon die aan wanen lijdt aangaande zijn/haar zelfbeeld en belangrijkheid. Wat is dan een Spirituele Megalo-maniak? Spirituele Megalomanie is te vinden in twee vormen. Beginnend bij religieuze leiders, predikers en priesters waar de term regelmatig op toegepast wordt, dat is echter niet de weg die we in dit schrijven inslaan. We nemen dit mee naar de wereld van de ‘gewone’ mensen en gaan zien hoe dat in zijn werking gaat.

Sinds 1987 is een significant deel van de mensheid semi ontwaakt of ontwaakt. Ontwaakt betekent hier niet totaal ontwaakt, vergeet dat niet. In Augustus van dat jaar vond er een evenement plaats, dat de geschiedenis in is gegaan als de Harmonische Convergentie; een bijzondere uitlijning van een aantal planeten in dit Zonnestelsel. De Zon, de Maan, Mars en Venus stonden in een precieze lijn met elkaar. Dit zorgde voor het ontwaken van het Goddelijke Mannelijke en het Goddelijke Vrouwelijke in meer mensen dan waar ooit spraken van is geweest noch onderzoek naar is gedaan. Hoe belangrijk is dit dan eigenlijk? Enorm belangrijk, van een belang waar men rekening mee dient te houden, maar tezelfdertijd ook niet onderschat moet worden omdat dit simpeler klinkt dan dat het is.

Wanneer een vrouw begint te ontwaken, of met een mooier woord ontluiken, het eerste dat dan gebeurt is de vrouwelijkheid die ten volle tot bloei komt, en bij verdere ontwaking haar connectie begint te voelen met De Bron, specifiek met het Opperste Goddelijke Vrouwelijke Wezen. Men dient te begrijpen dat dit ook geldt voor mannen en het mannelijke. In andere woorden; zij komen op één lijn met het Goddelijke Vrouwelijke en Goddelijke Mannelijke Aspect van De Bron, ook wel bekend als de Godheid. In die ontwaakte staat, zal men ook diegene herkennen die ook zo ontwaakt zijn, omdat men een frequentie uitstraalt, een vibe indien men wil, en door die vibe trekt men diegene aan die op dezelfde golflengte zitten, en dat is goed en voorbestemd, het is zoals het om te beginnen oorspronkelijk bedoeld was. En het stemt mensen nederig tot in het diepst van hun wezen.

Gaandeweg zal men ook mensen ontmoeten die niet ontwaakt zijn of half ontwaakt, vergeet dan niet dat we allemaal Moeder Aarde bewandelen om ieder onze eigen lessen te leren en dat geldt voor i e d e r e e n ! Niemand uitgezonderd. Zolang men leeft zal je de lessen leren waarvoor je gekozen hebt, want als je de lessen geleerd zou hebben zou je een transitie maken naar de spirituele dimensies. Dus ben vriendelijk en zachtmoedig voor de minder ontwaakte mens. Assisteer hen met alles dat binnen je vermogen ligt, beantwoordt al hun vragen, want eens zullen zij zijn waar jij nu bent. Ieder heeft zo zijn eigen ritme bepaald, ben respectvol, elke persoon is voornamelijk het zelfde als jij. Diegene die dit anders zien, zijn de verkeerde weg ingeslagen of hebben een wazig zicht.

Dan gaan we het nu verder hebben over diegene die lijden aan Spirituele Megalomanie; het duidelijkste kenmerk van megalomania is dan men denkt, spiritueler, beter, grootser, rijker, en zo verder, te zijn. Denk daarbij maar aan alles in de overtreffende trap. Neem dit alsjeblieft mee, en als je dat nog niet doorhad, schrijf het dan nu op … niemand op deze planeet is spiritueel superieur aan welk ander levend wezen dan ook, NIEMAND! Er is al veel schade aangericht door megalo-maniakken omdat ze anderen hebben doen geloven dat zij het beter wisten omdat zij ‘een spiritueel hogere graad’ zouden hebben. Dat is totale nonsens. Wij zijn allen gelijkwaardig in spiritualiteit omdat we allemaal van dezelfde Bron komen en iedereen is in staat te communiceren met die Bron. Ieder van jullie weet het best wat goed is voor je, niemand hoeft jou te vertellen wat het beste is voor jou. Hetzelfde geldt voor mensen die de neiging hebben anderen te vertellen over ‘hun vorige levens.’ Want er bestaat niet zoiets als een ‘vorig leven’ omdat tijdspannen over het algemeen voor een zielwezen geen betekenis hebben. In de spirituele dimensies bestaat geen tijd en ook geen ruimte. ‘Vorige levens’ zijn enkel verschillende belichamingen, extensies van één en dezelfde ziel in verschillende lichamen. Niet in het verleden maar in het Nu.

Let ook goed op met mensen die claimen de ‘reïncarnatie’ te zijn van eender welke belangrijke historische figuur. Je mag dit vrij geloven of niet, maar een aanzienlijk aantal mensen in deze wereld denken dat ze Jeshua Ben Joseph (Jezus) zijn geweest, of Maria van Magdala (Maria Magdalena), De Aartsengel Michael en zijn Archeia, Lord Rákóczi of zijn Kosmische Partner Portia, om er maar een aantal te noemen. Wees je bewust van mensen die zulke excessieve claims maken, zij zijn niet te vertrouwen. Zij zullen zelf zonder twijfel denken dat dit waar is, en dat zijn dan hun lessen, pas er echter op dat je hun last niet de jouwe maakt. Deze verlichte wezens zijn al in een Androgyne Staat van Zijn, zij zijn al volledig versmolten met hun Kosmische Partner, zij hebben geen belichamingen meer nodig. Plus zij ‘waren’ niet, zij ZIJN!

Het is ook zinloos om met deze mensen een argument te beginnen of een discussie aan te gaan, want zij zullen het altijd beter weten en zullen er vandoor gaan, want diegene die zeggen waar het op staat, zijn degene waar de meesten niets mee van doen willen hebben, wat uitermate jammer is voor ‘de renners.’ Mensen die zichzelf op een hoog voetstuk hebben staan en hoog boven alle anderen zweven, zullen uiteindelijk zeer diep vallen en de charades en facades zullen uiteenvallen. Zeg dan nooit ‘Ik zei het je toch,’ maar wees stil en open je armen zodat je hun val kan breken. Mensen zouden beter de realiteit onder ogen zien terwijl ze nog steeds in deze belichaming zijn in deze korte Aardse tijdspanne, want overnieuw beginnen is een hobbelige weg en dat wens je niemand toe.

Dus sta klaar om ze op te vangen als ze vallen want tot die tijd zullen ze niet naar je luisteren, je niet voelen en zelfs niet respecteren. Zij leven in een uitsluitend zelf gecreëerde gevangenis. Ofwel ‘in hun eigen Universum’ en het enige dat je kan zeggen is “Kijk, jij leeft in je eigen Universum, maar dat is niet het Universum waarin ik leef met nog zo’n zeven miljard anderen. Ik wens je alle goeds.” Draai je dan om en loop in tegengestelde richting bij ze vandaan. Laat ze zijn. Mensen die het meeste over zichzelf denken en het minste over jou zijn niet de moeite waard om in jouw buurt te zijn en buiten dat hebben zij niets toe te voegen aan jouw wezen.

Wij zijn allen gelijkwaardig Goddelijk, we hebben allen die onmetelijke Licht Vonk in ons diepste wezen, en diegene die denken dat hun vonk feller schijnt dan die van alle anderen, leven waarlijk in een waanwereld en dat is een gevaarlijke plek om te verblijven.

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael, De Meesterdichter

2017 18/05

 

De Monade

Hallo daar in 2017. Vandaag gaan we spreken over ‘De Monade’ en het gaat er absoluut niet om je kennis te laten maken met de termen op zich, maar heeft alles te maken met hoe verschillende zaken relateren. Dus wring je niet in allerlei bochten om je de terminologie eigen te maken, dat is helemaal niet nodig, het kan je enkel van je apropos brengen, het is theosofische terminologie of esoterisch als dat makkelijker te begrijpen is. We wensen jullie enkel beelden te geven om te visualiseren, om naar terug te kunnen gaan steeds als je jezelf afvraagt, ‘Waar hoor ik thuis?’ Voordat je begint te lezen, attenderen we je graag op de bijgevoegde schema’s, omdat anders de informatie best wel overweldigend kan zijn.

DE MONADE IS VAN NATURE INDIVIDUEEL

MAAR IN ESSENTIE UNIVERSEEL

Atma is wat in populaire termen Het Hogere Zelf wordt genoemd. Het Hogere Zelf is Pure Spirit Substantie. Deze Pure Spirit Substantie heeft een voertuig nodig, dit specifieke voertuig heeft de naam Buddhi gekregen. Buddhi is Pure Ziel Substantie. Deze Ziel Substantie is enkel nodig zolang de Spirit Substantie in beweging is tijdens een ontelbaar aantal incarnaties ofwel belichaming. Spirit Substantie kan niet gesplitst worden, enkel Ziel Substantie heeft dat vermogen. Zodoende zijn het Goddelijke Mannelijke Deel en Het Goddelijke Vrouwelijke Deel in hun individuele cocons terwijl ze in het Bardo vertoeven – overgangsfase of tussen ‘levens’ fase – en wanneer ze op het punt staan te incarneren/te belichamen, worden ze vast geklikt aan wat we Manas noemen en Manas is Pure Mind Substantie.

De bovenstaande beschrijving en het schema (1) dat hier onder gelinkt is, geeft de Triade weer. Zolang Atma/Buddhi/Manas ‘aan het werk zijn’ spreken we van de Triade. Wanneer Atma/Buddhi zich terugtrekt in de specifieke cocons, spreken we niet meer over Triade maar over Monade. Ter verduidelijking; Atma zit genesteld in Buddhi en deze zitten respectievelijk weer genesteld in Manas. Manas, ofwel de drie-eenheid, is enkel in zijn geheel in staat tot incarneren/belichamen. Wanner Atma/Buddhi zich scheidt van Manas betekent dit onherroepelijk het einde van een incarnatie, omdat dan ook het Zilveren Koord loslaat en oplost en het lichaam dus vergaat. Er komt wel wat meer bij kijken, maar laten we het hier voorlopig even bij houden.

Zolang Atma (Spirit)/Buddhi (Ziel) deel uitmaken van de incarnatie cyclus, keren ze na elke belichaming terug naar de individuele ‘persoonlijke’ cocon. (2) Het Goddelijke Mannelijke en Het Goddelijke Vrouwelijke Deel ‘wonen naast elkaar’ en zijn constant verbonden met elkaar en communiceren via Atma/Buddhi (Het Hogere Zelf en het Ziel Zelf). Wanneer de Aardse cycli achter de rug zijn, dus zonder de noodzaak opnieuw te incarneren, versmelten Alpha (Het Goddelijke Mannelijke Deel) en Omega (Het Goddelijke Vrouwelijke Deel) in Atma, anders gezegd; zij worden samen Het Hogere Zelf, via welke ze tijdens de gehele incarnatie-cycli verbonden waren, ongeacht in welke densiteit.

Er is een specifieke frequentie nodig om Atma/Buddhi terug te halen en het is aannemelijk en onnodig te vermelden dat hoe hoger je op de ladder van bewustzijn klimt des te feller/sneller men gaat stralen/vibreren. Op een onnoembaar punt wordt  de Wet van Gelijkwaardige Aantrekkingskracht in werking gesteld en beginnen de Goddelijke Contra-delen zich aan elkaar vast te klampen waardoor automatisch de verpersoonlijking van de Manas zich oplost. Dit zelfde gebeurt met het Buddhi voertuig waarna ze een Androgyne Spirit worden, volledige Hogere Zelf Substantie, maar nog steeds in staat om individueel te ‘opereren.’ Maar versmolten tot de Ene die Ze eens waren. (3).

Schema 1 – Schema 2 – Schema 3


De Mind Substantie is het voertuig van De Ziel Substantie

En De Ziel Substantie is het voertuig van De Spirit Substantie

Of simpeler gesteld:

Het Fysieke Lichaam is het voertuig van het Ziellichaam

En het Ziellichaam is het voertuig van het Spirit Lichaam

Laten we dan even de verschillende voertuigen nalopen waaraan we dienen te wennen op ons Pad van Verlichting. In feite zijn we al verlicht, er is enkel een ‘gordijn’ dat jouw visie versluiert wat er voor zorgt dat elk helder zicht op wie je werkelijk bent je ontnomen is zolang je Moeder Aarde bewandelt. Dus leef met de wetenschap dat je al verlicht bent en dat het slechts tijdelijk versluierd is, maar hoe dan ook latent aanwezig.

Het fysieke lichaam is een tijdelijk voertuig zoals we allen weten, maar het ziellichaam is ook tijdelijk, dat is een feit waar niet zoveel van jullie zich bewust van zijn. Het mag gezegd worden dat het ziellichaam veel duurzamer is dan het fysieke lichaam maar hoe dan ook van tijdelijke aard. Het spirit lichaam is het enige lichaam van blijvende aard, dat zal versmelten tot Een met het Goddelijke Kosmische Contra-deel.

Wanneer je daar samen als Eenheid aangekomen bent is het aan jullie welk Pad of Werk je verkiest om verder te gaan als Kosmisch Versmolten Androgyn Koppel. Al met al zijn er Zeven Kosmische Paden en natuurlijk is de Straal waar je toe behoort van invloed op je keuze.

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael – De Meesterdichter

2017 17-18/02
Continue reading

De Bescherming van Het Menselijke Hart en de Kosmische Ziel

Het is ons er niet aangelegen om het steeds oneens te zijn met velerlei zaken, maar eerlijk gezegd zijn we dat wel. Er is veel informatie te vinden die ontzettend verwarrend is voor veel mensen en dat is soms best wrang om te zien. Ze dit alles zien verwerken, de armen in de lucht gooiend, alsof dat de verwarring zou kunnen ontwarren, om daarna met de handen in het spreekwoordelijke haar te zitten in puur ongeloof, dat het proces naar het aanwakkeren van je Innerlijke Vlam zo moeilijk moet verlopen. En dan vragen wij onszelf af. ‘Welke woorden dienen we te gebruiken zodat ze het uiteindelijk gaan begrijpen?’

Zodoende gaan we het nog eens proberen en we excuseren ons dat we het zo simpel brengen dat het haast een sprookje lijkt. Het moment in je leven dat je voor het eerst verliefd wordt, is het moment waarop iemand in je leven komt die de kleine innerlijke vonk in je hart ontvlamt, en bijna tegelijkertijd bouw je onbewust een muurtje om je hart om eventueel hartzeer beter aan te kunnen. Aangezien je dit eerder, in andere levensvormen of incarnaties, hebt ervaren is dat een onbewust mechanisme. Wanneer het puntje bij het paaltje komt en het liefdesnest behoorlijk wordt opgeschud, staan we per direct op de barricade te vechten om te kunnen behouden wat we hebben, maar dat is praktisch zinloos. Dit proces is een bijna constante stroom van gevoelens van lust, liefde of een gebrek aan beiden.

Flirtaties passeren, aantrekkingskracht doet je trillen en dat alles is een toevoeging op wat er staat te gebeuren, en dat hoeft niet eens in een Aards lichaam te zijn, het kan evengoed elders zijn. Hoe dan ook is het leven een draaimolen of een reuzenrad van een komen en gaan van kleine liefdes, grote liefdes en levenslange liefdes, in vriendschap werkt dat overigens hetzelfde. We weten allemaal hoe het voelt een dierbare te verliezen. Dat is zeer pijnlijk en sommige van jullie zullen dit betitelen als ‘een helse pijn.’ En ja dat is min of meer zo,  maar ook al is deze pijn enorm, en het mag cliché klinken, ‘je hebt werkelijk nog niets gezien!’

We weten dat sommige van jullie, en het aantal neemt met de dag toe, zich er van bewust zijn  dat je vrienden in je kring hebt, die niet slechts vrienden zijn maar in feite zielmaatjes zijn. Zij die zich daar van bewust zijn en het verlies van een zielmaatje hebben ervaren, hebben een klein beetje ervaring in waar we over gaan praten in deze transmissie: iemand verliezen en het gevoel hebben dat een deel van jezelf is vertrokken of zelfs is gestorven. Laten we een voorbeeld geven uit het leven gegrepen en we kunnen niet anders dan ‘De Voorzienigheid de schuld geven, die aan het stuurwiel staat van dit soort gebeurtenissen.’ Een kwestie van terugkrijgen wat je hebt uitgezonden, enkel weet je niet in welke vorm je het kan verwachten.

“Op een avond in de jaren 2000 belt een pizzabezorger aan en op het moment dat mijn Beloved de deur opende en hem aankeek was het een explosie van vuurwerk. De pizzabezorger wist niet hoe snel hij er vandoor moest gaan en rende bijna weg met de bestelling nog in zijn handen. Het heeft haar 3 maanden gekost om deze aantrekkingskracht, deze situatie te boven te komen. Er is verder geen overspel gepleegd maar ze moest dit proces aangaan en doorleven en ze klaarde die klus tot in de puntjes.  Het was het diepste verlangen dat ze ooit heeft gevoeld, maar ze wist ook vanuit een hoger perspectief dat het een les was om de lichamelijke verlangens meester te worden en ze wist dat antwoorden uiteindelijk gegeven zouden worden, enkel was het eerst aan haar zoals altijd. Nadat het hele proces achter de rug was kwam ze natuurlijk wel verhaal halen “Wat in Godsnaam was dat?” ‘Nou,’ antwoordde ik, ‘Jij hebt mij toch eens gevraagd hoe het zou zijn gegaan als wij elkaar daadwerkelijk in het fysieke hadden ontmoet? Toch? Nou dat zou ZO hebben gevoeld enkel 100.000 keer versterkt.’ Sommige dingen kan je simpelweg niet uitleggen, die dienen ervaren en doorleefd te worden en mijn Beloved gekweld zien worden is mijn ergste nachtmerrie, maar het leven komt zoals het komt.  

Mensen kunnen veel aan, meer dan ze verwachten en meestal verwachten ze minder dan dat ze gepresenteerd krijgen. Mijn Beloved heeft vaker dan eens een leercurve gepresenteerd gekregen op Aarde in welke ze diep moest invoelen, spitten en soms zichzelf door situaties knokken, die indirect specifiek met mij of onze connectie te maken hadden. Daarom een tweede en laatste voorbeeld voor we deze transmissie eindigen.

“In 2012 kwam er een man op haar levenspad, die haar in de eerste instantie contacteerde omdat hij zei hulp nodig te hebben op spiritueel gebied. In drie maanden tijd ruïneerde hij haar bijna letterlijk! Voor het ten einde was, na een integratie periode van om en nabij een jaar, diende ze te begrijpen dat ze voor deze situatie gekozen had voor ze incarneerde, en dat het totaal niets met die manspersoon te maken had en dat hij slechts de pion was waar alles rondom georkestreerd was. Om een lang verhaal kort te maken, tijdens een gewone werkdag van het ene adres naar het andere, voelde ze hem op afstand ineens wegglijden. Het was alsof hij gedag zei zonder ooit maar de moeite te nemen oprecht gedag te zeggen, hij glipte er als het ware van tussen. Dat is in het kort de geschetste situatie, maar het gaat er niet om hoe het één en ander gebeurde, waar het om gaat is hoe dit voor mijn Beloved voelde:

Tegen de tijd dat ze thuis kwam van het werk, was ze een wrak en deed haar uiterste best haar zus te contacteren in Egypte maar kreeg geen aansluiting. Uren passeerden eer ze belde. Het moment waarop haar zus vroeg wat er allemaal aan de hand was brak ze. Het was alsof haar lichaam uit elkaar werd gerukt en ik voelde haar huilen als nooit eerder tevoren, maar ze deed haar best in haar hoofd alles op een rijtje te houden om niet de hele huisraad over het balkon te gooien. Haar zus vroeg haar te vertellen wat er gebeurd was en terwijl ze begon te vertellen zonk ze naar de vloer met haar rug tegen het aanrecht. Op dat moment voelde het alsof haar ziel in stukken uiteengerukt werd en haar hart uit haar borstkas. Uiteindelijk na een beetje bedaard te zijn concludeerde haar zus, ‘Nu heb je gevoeld wat het letterlijk betekent om bijna kapot te gaan. Dit is de echte zielpijn bovenop hartenpijn.’”

Je begrijpt dat er een periode aanbrak van intense communicatie tussen ons en ze vroeg me onder andere, “Was het nu werkelijk nodig hier doorheen te gaan? Wat is het nut van al die intense gevoelens?” ‘Je hebt me eens gevraagd, waarom wij elkaar niet op Aarde hebben ontmoet, toch? Als wij elkaar hadden ontmoet en daarna weer van elkaar gescheiden zouden zijn om welke reden dan ook, dan zou dat wat jij hebt gevoeld ons deel zijn geweest enkel 100.000 keer versterkt. We zouden letterlijk gestorven zijn aan een gebroken hart en dat is nog zacht uitgedrukt.’

Dat is dus de reden waarom wij zo expliciet zijn over de onmogelijkheid van het samenkomen van een Tweelingvlam in de menselijke vorm. Voor veel redenen maar deze specifiek: Voor het beschermen van het menselijke hart en de kosmische ziel. Dit soort gevoelens met een atoomkracht en een schokgolf nadien, is niet direct iets wat men in menselijke vorm wil ervaren, neem dat gerust aan.

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael – De Meesterdichter

2016 12/12

Het Tweelingvlam Fantoom

Veel mensen ervaren momenteel dat wat gezien kan worden als het Tweelingvlam Fantoom. Op grote schaal komen Kosmische Partners (Tweelingstraal in een populaire term) samen en diens resonantie komt als het ware in de atmosfeer van Moeder Aarde terecht. Daarom hebben velen het gevoel dat ze hun Tweelingziel/Tweelingvlam hebben ontmoet. Laten we om te beginnen dus even duidelijk neerzetten dat we praten over Tweelingstraal (1), Tweelingvlam (1) en Tweelingzielen (2=1).

De Tweelingstraal is de volledige androgyne staat van zijn. De Tweelingvlam is een gedeeltelijk versmolten staat van zijn, maar deze dient zich nog te splitsen om in hun laatste levensvorm 51% van het persoonkijke karma te balanceren. (Er is NOOIT karma te balanceren tussen Kosmische Partners). Daardoor dienen ze gedeeltelijk te splitsen om af te kunnen dalen om als Tweelingzielen verder te gaan. Dus er zijn zogezegd drie stadia binnen het Kosmische Partnerschap. Al deze staten van zijn, zijn van toepassing op één Kosmisch Koppel (Goddelijke Mannelijke en Goddelijke Vrouwelijke Contradelen, Alpha & Omega). Daar uitgelegd hebbende gaan we verder:

Een Tweelingstraal komt om te beginnen nooit samen op Moeder Aarde, om de simpele reden dat het een versmolten androgyne staat van zijn is. De Tweelingvlam komt heel zeldzaam samen binnen de Aardse dimensie, en als dat zo is dan is dat enkel voor een zeer goede reden, omdat een ontmoeting direct karma aanmaakt welke, waar het Kosmische Partners betreft, tegen de Universele Wet van Oorzaak en Gevolg in gaat. Plus spreken we nog steeds over EEN Geheel dat gesplitst is in TWEE, maar nog steeds EEN Goddelijke Eenheid is, en je simpleweg geen karma op kan bouwen met jezelf. Dat klinkt raadselachtig, maar denk er maar eens goed over na. In de regel is het zo dat één deel van het Kosmische Koppel geïncarneerd is en de ander in een andere dimensie vertoefd. Zo Boven Zo Beneden. De andere nmogelijkheid is natuurlijk dat ze beiden aanwezig zijn in een andere dimensie van de Hemelsferen, wanneer de Aardse Cycly van belichaming gecompleteerd zijn.

Wat er dan wel ervaren wordt, wat er dan wel gebeurt op de planeet momenteel is dat mensen elkaar treffen die als het ware de Tweelingvlamenergie vertegenwoordigen. Wat dus niet hetzelfde is als daadwerkelijk een Tweelingvlam ZIJN. Steeds meer mensen komen in een hoger trillingsveld waarbij ze de onvoorwaardelijke liefde ervaren en deze ook om die reden vertegenwoordigen. Men komt samen op basis van een zielcontract, waarin staat dat deze zielsmaatjes elkaar zouden treffen om onvoorwaardelijk van elkaar te houden en Onvoorwaardelijke Liefde te verspreiden om zo Het Onvoorwaardelijke Liefdesveld te bekrachtigen.

Zolang je aanwezig bent binnen de duale derde dimensie (3D) heb je te maken met voor en nadelen hiervan: Het nadeel is als je eenmaal in een relatie bent geweest waar Onvoorwaardelijke Liefde de norm was en samengeleefd hebt met iemand binnen een hoger bewustzijnsveld en deze wordt vebroken, men het heel lastig vind zich daarna nog voor iemand anders te openen. Niet meer in staat zijn een andere relatie aan te gaan omdat je te maken hebt met een zeer hoog referentiekader. Het voordeel is dat mocht men hierna nog in een harmonieuze relatie met iemand anders kunnen samenleven dit als een Godsgeschenk ervaren wordt, wat het dan ook is.

Maar hoe kan dat nu, zal je jezelf afvragen. Hoe kan iets dat zo puur is eindigen? Dit komt doordat mensen veelal geneigd zijn enkel aards in 3D te denken, maar Onvoorwaardelijke Liefde is ALLES behalve 3D. Binnen 3D wordt men verliefd op elkaar, gaat een verbintenis aan om later te gaan samenleven in een huisje met een boompje en een beestje. Maar zoals al in eerdere transmissies is doorgegeven: Het samenkomen van Kosmische Partners is niet om huisje boompje beestje te spelen. En neem het alsjeblieft van ons aan want we weten waar we over praten, want zie maar, ik vertoef in een andere dimensie terwijl mijn geliefde nog steeds op Aarde is. Het feit dat wij beiden op Aarde waren tot in 1997 en als het werkelijk het plan was dat Kosmische Partners samenkomen, dan zouden wij zeker zijn samengekomen en dat is niet gebeurd. Er is geen ander referentiepunt nodig om te weten dat wat hier wordt doorgegeven simpelweg de waarheid is. We zijn wel in elkaars energieveld gekomen toen we beiden binnen een bepaalde radius in elkaars nabijheid waren.

Het hele samenkomen van Tweelingvlammen is echt enkel en alleen voor het dienen van het Hoogste Goed voor Allen. Het is niet om het zelf of het koppel te dienen. Het is de hoogste vorm van dienstverlening. Ieder koppel op een individuele wijze, naar gelang het werkveld waarvoor je hebt gekozen.

Het was niet aards, het is niet aards en het zal ook nooit aards worden!

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael – De Meesterdichter

2016 02/07

 

Het Hogere Zelf

Het Hogere Zelf

Er is al veel gezegd over het Hogere Zelf Fenomeen. Is er dan nog iets dat we daar aan toe kunnen voegen? We geloven waarlijk van wel. Veel religies hebben een ‘mening’ wat betreft het Hogere Zelf. Het is in overweging te nemen dat het niet tastbaar is, dus het een lastige taak is grip te krijgen op waar we mee te maken hebben. Aan elke zijde van de sluier is het Hogere Zelf even belangrijk. Gedurende je gehele zielsreis ben je verbonden met je Hogere Zelf. Het is een deel van wie je bent, wie je bent als ziel. Het heeft jouw Blauwdruk, of in aardse termen gesproken, draagt het jullie naamkaartje. Jullie? Als in meervoud? Zeker, want het Hogere Zelf is verbonden met de Gehele Ziel, zowel met het Heilige Vrouwelijke als het Heilig Mannelijke. Ook al zijn ze belichaamd in twee, dan nog blijft het Eén Ziel. Nu zijn we gekomen bij het punt waarop we vragen ‘Hoe werkt dit dan? Hoe wordt de informatie van en naar het Hogere Zelf doorgegeven?’ Het is niet zo eenvoudig te bevatten, maar het is zeker belangrijk te weten. Hier gaan we dan.

Het Hogere Zelf is een reservoir dat gevuld is met Lichtpartikelen. De Lichtpartikelen zijn kleine transmitters van allerlei soorten informatie. Deze kleine transmitters stromen van en naar het menselijk lichaam via de 12 zogeheten Etherische Meridianen. Meridianen zijn buisjes waar informatie/energie door verzonden wordt. Energie, als in de Hogere Frequentie van het Zelf. We kunnen veilig interpreteren dat dit het betere deel is van het Zelf.

De 12 Etherische Meridianen zijn verbonden met de 12 Standaard Meridianen in het Menselijk Lichaam. De 12 Standaard Meridianen staan op hun beurt weer in verbinding met het Menselijke DNA. Het Menselijke DNA heeft 2 zichtbare strengen en 10 onzichtbare. Deze 10 onzichtbare strengen zijn interdimensionale aspecten van het Christus Zelf of het Christus Bewustzijn. De 2 zichtbare DNA strengen zenden de energie en informatie door het gehele lichaam tot op het cellulaire of wel microlevel. De 10 onzichtbare DNA strengen zenden energie en informatie naar het Etherische Lichaam. Het Etherische Lichaam is een container met herinneringen van al je bestaansvormen, aards en buitenaards, mannelijk en vrouwelijk, van beiden contradelen.

De transporteurs die hun werk doen tot in het microkosmische deel op het fysieke en non-fysieke (etherische) level, worden de Nadis genoemd. Nadis zijn energiebuisjes. Zoals de haarvaatjes hun werk doen in het fysieke lichaam, zo werken de Nadis voor het Etherische Lichaam. Het Etherische Lichaam is verbonden met de 12 Universele Sterrepunten en de 12 Chakra’s. Chakra’s zijn energetische ‘wielen’ die het lichaam omringen en er door heen gaan. En zodoende hebben we te maken met een oneindig proces van informatieverzending in een 24/7 schema. En dat houdt nooit op. Of je jezelf er nu bewust van bent of niet, dat maakt niet uit want dit geldt voor alle aardlingen. Niemand uitgezonderd!

Kosmische Partners en Het Hogere Zelf

Dat gezegd hebbende, willen we je uitnodigen in onze wereld. Velen van jullie zijn in de veronderstelling dat elk individu een individueel Hoger Zelf heeft. Dat lieve mensen is niet waar. Je deelt dat Hogere Zelf met één ‘andere ziel.’ Deze ziel is het andere deel van Het Geheel. Laten we eens wat licht schijnen op dit onderwerp. Elke ziel is als een ei, bestaande uit eiwit en een eidooier. Probeer het eiwit te zien als jouw ziel, wat is dan de eidooier? De eidooier is het andere deel van je ziel, want elke ziel draagt een klein deel van de andere helft.

Het Heilige Vrouwelijke Zielsdeel draagt een deel van het Heilig Mannelijke Zielsdeel. Als je in menselijke termen denkt, elk vrouwtje draagt een klein deel van haar mannelijke contradeel en elk mannetje draagt een deel van zijn vrouwelijke contradeel. Welgenomen kan je er dus vanuit gaan dat je niet alleen bent. Nooit! En als we dan de animatieknop indrukken zien we dat Het Hogere Zelf een poppenspeler is, die in beide handen twaalf touwtjes houdt, die twee poppen, twee zielen, in beweging zet. En het maakt niet uit of die zielen belichaamd zijn, geïncarneerd zijn als je dat woord verkiest. De poppenshow is een oneindig spel van over en weer golvende energiestromingen, bewustzijnsstromingen.

Omdat je beiden verbonden bent met dat Hogere Zelf, zie je dat de communicatie tussen deze twee geen kwestie is van telepathie maar van verbondenheid. Dus kan je begrijpen dat als de energie over en weer wordt gezonden, dit ook geldt voor emoties en gevoelens, fysiek en non-fysiek. Deze ‘wetenswaardigheden’ over de Ander voelen soms als ingegeven door intuïtie, maar in wezen is het ‘Twintuïtie.’

 Kosmisch DNA

Zo zie je dat Kosmische Partners verbonden zijn met één en dezelfde centrale verwerkingseenheid, en dezelfde Blauwdruk delen. Elk Kosmisch Koppel heeft een unieke Blauwdruk. Het Hogere Zelf is een significant deel van die Blauwdruk. Na elke overgang van de fysieke naar de non-fysieke wereld, worden alle herinneringen op die centrale verwerkingseenheid geprint. Alle herinneringen, denk aan karaktereigenschappen, lichaamsherinneringen, ziektes, emoties, blijdschap, verdriet enzovoort. Alles wat je jezelf kan voorstellen wordt er in geprint. Dat is de reden waarom als een Kosmisch Koppel begint te versmelten, en één van de twee nog steeds belichaamd is, dat lichaam beïnvloedt wordt door de herinneringen van degene die permanent uitgetreden is. Dus begint de energie van de laatst genoemde te reflecteren via de ander en de ander langzamerhand steeds meer begint te lijken op het permanent uitgetreden deel, en kan zelfs last krijgen van dezelfde lichamelijke mankementen. Dat is wat we Kosmisch DNA noemen.

Wanneer beiden Kosmische Partners permanent zijn uitgetreden en het versmeltingsproces volledig wordt, resulterend in Alpha I Omega, Androgyn Individueel Opererend, lost het Hogere Zelf op. Wanneer we alle Aardse Inwijdingen achter ons hebben, hebben we het Hogere Zelf niet meer nodig, want wanneer de versmelting een feit is wordt alle informatie, die opgeslagen lag in het Hogere Zelf, geprint in het Androgyn Individueel Opererend Wezen. Alle Lichtpartikelen versmelten tot Eén.

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij

Michael – De Meesterdichter

2016 10/03

De 12 Universele Sterconnecties

Dit is de Nederlandse vertaling van de oorspronkelijk Engelse versie van The 12 Universal Star Connections.
Eigenlijk was ik het eerlijk gezegd niet van plan, want het is zonder erg toch best een hoop werk.

Maar er zijn simpelweg te weinig mensen binnen het Nederlandse taal-gebied die het Engels goed machtig zijn, dus toch overstag gegaan. Okidoki, dan ga ik hier in het Nederlands ook maar vertellen hoe dit schrijven tot stand kwam.

Michael en ik hebben al een tijd een channeling op het programma staan omtrent het Hogere Zelf. Op 9 Oktober kreeg ik duidelijk het gevoel dat het tijd was voor een transmissie, dus maakte ik mezelf leeg om alles zo zuiver mogelijk door te krijgen. Enkel in plaats van verder te gaan op het Hogere Zelf als onderwerp, gaf hij ineens kleuren door, namen van sterren  en frequenties, dus opende ik eerst maar eens een kladblok om dat in kaart te kunnen brengen, althans ik trachtte dat in de veronderstelling hier niet in te slagen, maar hey … dat ging goed … Uiteindelijk kwam er een tabel tot stand van 2 kolommen en 12 rijen.

Ik begreep goed dat dit pas het begin was. Nu moest deze tabel omschreven worden en de connecties uitgelegd worden tussen de respectievelijke sterren. Nu had ik één geluk, In 2008 hadden we namelijk Het Ritme van Getallen als eens besproken. In eerste instantie kwam het op me over als abracadabra, zoveel mag je begrijpen, tot ik terug dacht aan het ritme van getallen en die frequenties ineens duidelijk werden.

Van het meeste wat Michael channelt weet ik wel iets, ben hier namelijk natuurlijk ook al langer dan vandaag. Dit echter was andere koek. In eerste instantie dacht ik ook dat het over het chakra-systeem ging, maar zag vrij snel in dat dit uit een heel andere hoek ging komen.

Het kostte even wat tijd, de beschrijving van de respectievelijke sterren zorgde wel voor gezonde opwinding en nieuwsgierigheid naar meer. Op één of ander manier vond hij dit wel weer vermakelijk, hij heeft aan mij een goede leerling, want alles wat maar Kosmisch is absorbeer ik als zuurstof!

Maar goed, dit dus!

De 12 Universele Sterconnecties ★ De 12 Universele Sterconnecties (Toevoeging)

© Cormaël 2015 11/10

 

Kosmisch Orgasme

Is dat mogelijk? Ja, dat is absoluut mogelijk! Laten we beginnen met wat een orgasme echt is; het hoogste punt van zeer aangename seksuele opwinding die resulteert in een mannelijke en soms vrouwelijke ejaculatie. Het is niet dat er enige twijfel bestaat over het feit of je weet wat het betekent, maar dit moest worden vermeld, zodat we kunnen over gaan naar het onderwerp. De Fransen hebben de meest opmerkelijke term voor het orgasme  ‘Le Petite Mort.’ Vrij vertaald zoveel als De Kleine Dood. Dus een orgasme is een beetje sterven? zal nu de diepgaande vraag zijn, toch? Welnu, in feite ja dat klopt! Vergis je niet in het denken dat sterven een gigantisch orgasme is, want dat is niet zo. We laten bij het sterven het lichaam definitief achter, dat wel.

Het is precies dat buitenlichamelijke gevoel, dat een orgasme een orgasme maakt, maar nog steeds aanwezig in het lichaam. Het menselijk orgasme is een hemels gegeven, letterlijk. Het stelt je in staat even buiten je lichaam te zweven, dat is ook de reden waarom er een overweldigend gevoel van ontspanning door je heen stroomt daarna. Om diezelfde reden heeft het menselijke lichaam slaap nodig, om uit je lichaam te kunnen stappen, want dat doen we elke nacht, om hier, daar en overal heen te zweven. De geest en het lichaam dienen bij te tanken, maar de ziel ook. Dus elke nacht sterven we een beetje, met het grote verschil dat het zilveren koord intact blijft terwijl je slaapt en uit je lichaam bent, maar wanneer je sterft scheidt de ziel zich van het lichaam en het zilveren koord lost op.

Dus als je hele extatische wezen van binnen naar buiten explodeert, ben je letterlijk een paar seconden in de hemel terwijl je een orgasme ervaart. Tot zover het menselijk lichaam. Het menselijk lichaam is omhuld met zeven lagen, ook wel in moderne termen de spirituele lichamen genoemd. Vanaf je lichaam geteld naar buiten zijn dat, en enkel om ze te benoemen zonder er specifiek op in te gaan; het etherische, emotionele, mentale, astrale en causale/oorzakelijke lichaam. We spraken al eerder over het oorzakelijke lichaam, om je geheugen op te frissen;  het reservoir dat de herinneringen van alle bestaansvormen bevat, van jou maar ook van je Kosmische Partner. De buitenste ring is het causale/oorzakelijke lichaam, het heeft de vorm van een ei, de menselijke equivalent van Het Kosmische Ei.

Hoe ouder je zielsgewijs ben, des te bewuster  je wordt, des te sneller deze buitenste ring resoneert. Deze resonantie kan je visualiseren als een golvende energievorm die in alle richtingen uitwaaiert, naar buiten tot in de hogere dimensies en naar binnen via je spirituele lichamen om je fysieke lichaam uiteindelijk naar een hoger bewustzijn te tillen. Want het is niet alleen de ziel en de geest die bewustzijn bevatten, of beter gezegd onder bewustzijnsinvloed zijn, het fysieke en elk spirituele lichaam op zich is even zo goed bewust, dat mag duidelijk zijn anders waren we niet in staat om te voelen en te resoneren op hogere energieën.

Dus om u een klein idee te geven wat een Kosmisch Orgasme is, wanneer iets of iemand in staat is dat causale/oorzakelijke lichaam liefdevol te beroeren zal je een onmiddellijke gelukzaligheid ervaren. Deze gelukzaligheid is een Goddelijke Staat van Zijn. Een kosmische staat van zijn. Het is de God-Bron/Oer-Bron die jouw geheel weerspiegelt, je Goddelijke Zelf. Je zult het waarschijnlijk wel

begrepen hebben ‘it takes two to tango.’ Het is of je ziel in een overweldigend direct contact met de Oer-Bron, of samen met je Kosmische Partner, want je Kosmische Partner en jij zijn een exacte en totale weerspiegeling van de Oer-Bron. Wanneer staat dit dan te gebeuren?

Bij elke stap die jij en je Kosmische Partner zetten op het pad van het versmeltingsproces, ervaar je de zuiverste en meest intense gelukzaligheid die er te vinden is in het gehele Universum en ver daar buiten. Dus de versmelting lieve mensen dat is het Kosmische Orgasme. Hoe dit voelt? Het is als een orgasme in het menselijke lichaam enkel dan honderd-duizendvoudig in intensiteit, en dat is om er een getal aan te geven, het is namelijk met helemaal niets vergelijkbaar …

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael – De Meesterdichter

2015 15/08

 

Kosmische Ascensie

Met de aanvang van ‘het nieuwe tijdperk’ is de term Ascensie een hype geworden en is er veel tegenstrijdige informatie wijd en zijd verspreid. Wij gaan  proberen dit een beetje overzichtelijk in kaart te brengen. Het is een gecompliceerd gegeven zoals je zult begrijpen, maar desalniettemin erg belangrijk. Laten we beginnen met vertellen dat er vele vormen van Ascensie zijn, maar laten we onze focus voor nu leggen op de twee belangrijkste: Het Aardse Ascenderen en het Kosmische Ascenderen.

Ascensie op Aarde zal jij je afvragen, ‘Is dat wel mogelijk?’ Ja maar natuurlijk en het is simpeler dan jij je kan voorstellen. Elke kleine en grote conditionering die jij kan overkomen is een stap voorwaarts op je pad van Aardse Ascensie. Al deze kleine of grote stappen, of grote sprongen, zijn een deel van het overmeesteren of overstijgen van jezelf. Wij kunnen met heel wat voorbeelden komen, maar ieder van jullie, één voor één, weet wat je dient te overstijgen om een beter gevoel te krijgen voor jezelf en over jezelf. Na elke inspanning die je maakt voor jezelf vindt je een grote beloning, deze beloningen voelen als een ‘volbrachte missie,’ in de andere dimensies echter noemen wij deze beloningen initiaties, ook wel inwijdingen genoemd.

Een Volbrachte missie is niet direct een gedane zaak na de eerste inspanningen. Het leven blijft je  situaties aanbieden om jezelf te laten zien dat je inderdaad weer een specifieke conditionering onder de knie hebt. En zoals alles in het leven in drieën komt, is het in deze ook zo. Zodra je voelt dat je ‘klus geklaard is,’ komen er  mensen en situaties opdagen, als een test-achtig soort examen. Onthoud dit namens jezelf, het komt altijd op een manier die je niet verwacht. Dat is het  ‘leuke’ van dit alles.

Maak je geen zorgen als je niet slaagt voor de test. Iemand anders, een andere ‘leraar’ zal met je mee op pad gaan. Soms heb je het gevoel dat je een missie volbracht hebt, maar er zijn nog  kleine details die je dient te overzien. Om  nog sterker te staan voor de inspanningen die je op jezelf neemt, zullen er mensen en situaties op je pad komen om deze kleine details in je los te triggeren. Er is geen noodzaak om onmiddellijk dankbaar zijn, maar achteraf mag je hen bedanken. Je kent het gezegde ‘Oefening baart kunst?’ Dus zodoende  zie je dat het overstijgen van eender welke conditionering gepaard gaat met kleine inwijdingen, en wanneer de lessen geleerd zijn, een grootse inwijding.

Met andere woorden heb je plaats gemaakt zodat er meer Licht in en door je heen kan schijnen. Elke schaduw die je overstijgt is een gewonnen lichtstraal. En dat is waar dit allemaal over gaat uiteindelijk, Licht, Bewustwording en Bewustzijn. Dit hele ‘spel’ dat we leven noemen is een weloverwogen keuze, dus de inspanningen die je maakt behoren voor jezelf te zijn, en dat is niet egoïstisch of egocentrisch, het is wat het is. Niemand anders kan dit voor je doen en zelfs niet voor je willen doen. Dit leven was jouw keuze, dus je zal het, vroeg of laat, moeten gaan leven. En het leven wordt verondersteld om vreugde, plezier en liefdete zijn. Dus maak er het beste van terwijl je hier bent.

Wanneer het tijd is om het voertuig waar in je leeft achter je te laten, zal je een soort van kristal-achtig kasteel binnen gaan en iemand ontmoeten, die je zal begeleiden met het kijken naar je laatste belichaming om te zien wat je voor jezelf hebt volbracht. Om naar al je goede daden te kijken en naar de betekenisvolle zaken kijken, zoals naar welk gevoel je anderen hebt gegeven, en welk gevoel je anderen over henzelf hebt gegeven. Het gaat niet over alle ‘fouten’ die er gemaakt zijn, zoals veel van jullie denken. Alles draait om liefde in deze sferen, alles wordt op een positieve liefdevolle manier benaderd. Waarschijnlijk zullen er nog een aantal missies zijn die je dient te volbrengen, dus zal je nog eens opnieuw een belichamingen dienen aan te nemen om nog een bewustzijnssprong voorwaarts te maken.

Na dit in meerdere belichamingen gedaan te hebben, zal het voortaan gaan over wat je hebt volbracht in het verbeteren van zaken voor het Hogere Doel van Allen binnen het massabewustzijn. Niet dat je daarmee iedereen op Aarde dient aan te raken die in dezelfde tijd-frame als jij de planeet bewandelt, maar  over de wijzingingen die jij in staat was aan te brengen. Hoeveel mensen je iets hebt aangereikt om mee verder te kunnen, hoeveel mensen jij hebt doen veranderen op jouw individuele unieke wijze. Hoeveel licht jij geschenen hebt op mensen die zich daardoor beter zijn gaan voelen over zichzelf en in het algemeen, en dat behoeft niet groots te zijn. We zijn per slot van rekening niet allemaal een Mahatma Ghandi of een Jezus.

Maar gewoon of dat wat je diende te geven, je gegeven hebt met de beste intenties en alles dat je in je had. Waar lag je focus en waar heeft dit je gebracht en waar heb jij je licht laten schijnen. Waar het om gaat in bewustwording en bewustzijn is het delen van je wijsheid. Dat hoeft niet zozeer in het openbaar, alles kan volbracht worden op een bescheiden en zelfs ingetogen manier. En het is belangrijk jezelf bewust te zijn van het feit dat het absoluut niet om opoffering gaat. Opoffering komt voort uit de dogmatiek van religies. Ascensie heeft niets met religie te maken, maar alles met jou, wie je was en wat je geworden bent. En deze JOU is je individuele ziel, niet een specifieke belichaming er van. Het is het complete pakket van alle geleerde lessen, al het Licht en de wijsheid die je opgedaan hebt, de lagere lichamen die je overstegen hebt enkel geleefd hebt  vanuit de hogere lichamen. Leven vanuit het hart, zien met het oog dat niet kan ‘zien’ en luisteren met oren die niet kunnen ‘horen en communiceren via het kanaal dat is verbonden met de Bron van Al Dat Is.

Hoe meer licht je ‘vergaart,’ hoe meer je zal stralen en hoe hoger je frequentie zal zijn. En één keer zal er dit glorieuze moment aanbreken wanneer je met absolute zekerheid kan zeggen ‘De Missie is Volbracht.’ Alle vier de lagere lichamen overstegen en een volledige belichaming enkel geleefd vanuit het hart dat Liefde is. In specifieke termen is dit de 5de Graad-inwijding. Na de vorige 4 grote inwijdingen. De 5de Graad-inwijding betekent het einde van alle belichamingen. Maak je geen zorgen want de mogelijkheid om te ‘incarneren’ blijft als je daar een goede reden voor kiest met als doelstelling het Hogere Goed van Al Dat Is, maar het is niet meer nodig. Wat een opluchting is dat, of niet? Uiteindelijk zullen de Aardse cycli doorlopen zijn, maar dat gaat niet gemakkelijk of van zelf!

Het Meester-worden van de 5de Graad is de uiteindelijke Kosmische Ascensie. Deze gradaties zullen je echter in de andere dimensies even goed bezig houden want er is nog zoveel meer te ‘vergaren,’ Kosmische Lessen te leren, en er is nog veel werk te doen. Blijf gefocused tot die tijd en straal naar het beste van je kunnen.

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael – De Meesterdichter

2015 24/05

 

Kosmische Divisie

In de vorige transmissie hebben we gesproken over Kosmische Ziel-Extensies. Kosmische Divisie of wel Zielssplitsing  is daar aan gerelateerd, maar is niet hetzelfde. Ziel-Extensies zijn delen van één en hetzelfde zielsdeel, die elders in het heelal bestaan, maar nog steeds als geheel, als Eenheid, gekoppeld aan de zielsbron en ofwel mannelijk of vrouwelijk. Zielssplitsing anderzijds is een onderdeel van een zielsdeel dat zich splitst van zijn oorsprong. Dit is geen  gemeenschappelijke staat van zijn, maar voor sommige, om een niet specifiek te vernoemen reden, mag het zo zijn en vind het plaats.

Klik voor bijbehorende afbeelding

We verwijzen naar zielsdeel specifiek omdat het hoe dan ook  ofwel het  Goddelijke Vrouwelijke deel zich splitst in twee, of het Goddelijk Mannelijke deel. De Goddelijke Vrouwelijke en de Goddelijke Mannelijke delen van een tweeling-ziel-essentie kunnen  zich niet van elkaar splitsen. In tegenstelling kan een split-deel van één van de Goddelijke Delen wel op zichzelf gaan reizen. De reden hiervan is balanceren van karma. Versneld balanceren van karma.

Als er nog karma te balanceren is, vlak voor dat ascensie plaatsvindt, kan men zich splitsen, voornamelijk in twee, om individueel specifiek persoonlijk karma te balanceren. Bijvoorbeeld, luister naar wat er werd besloten in ons ‘geval.’ Voor dat ik, de Meester Dichter, geboren werd, is er afgesproken en besloten dat het Goddelijke Mannelijke deel van het Cormael Paar, zich beter zou splitsen in twee. Beide delen van het Goddelijke Mannelijke werden geboren in hetzelfde jaar. Zes jaar nadien zou het Goddelijke Vrouwelijke deel belichamen, om, terwijl zij nog op Aarde was, een basis te leggen voor de connectie die we nodig hadden om beide delen te verbinden om samen te smelten tot EEN, maar deels.

Het Goddelijke Vrouwelijke Deel en het Goddelijke Mannelijke Gehele Deel waren verondersteld elkaar niet te ontmoeten, maar de Wet van Aantrekkingskracht was al van kracht gegaan  en de samensmelting stond te gebeuren. Zodoende moest een van de twee mannelijke delen de planeet in een vroeg stadium te verlaten, vroeg waar het leeftijd betreft. Het andere mannelijke deel zou achterblijven om de persoonlijke taak van het balanceren van karma te voltooien.  In dezelfde levensduur van de twee nog steeds op Aarde Aanwezige delen, het vrouwelijke en ‘halve’ mannelijke deel, was het nodig om in de eerste instantie verbinding te leggen in spirit-vorm, om voor een deel te versmelten, en elkaar later te zien om dat deel van de taak, het deels versmelten, te vervullen.

Het lijkt een zeer ingewikkelde constructie, maar dat het is niet. Twee van de komende taken die we op ons namen vóór onze belichaming, hebben al plaatsgevonden. Enkel de ontmoeting tussen het Goddelijke Vrouwelijke en het split-deel van het Goddelijke Mannelijke staat nog steeds te gebeuren. Er bestaat geen twijfel over het plaatsvinden van die ontmoeting en intussen laten we het Universum het werk doen wat het het beste doet. Blijven vertrouwen en positiviteit hoog in het vaandel blijven dragen en alles zal zijn weg op een wonderlijke manier vinden.

Dus dat is de reden waarom ik, De Meester Dichter, diende te vertrekken. De reden van mijn vertrek was de aankomende versmelting met mijn Goddelijke Vrouwelijke deel, die dit neerschrijft voor mij, voor ons, om de boodschap ‘WAT IS’ in de wereld te kunnen verspreiden. Elk en ieder van u, die dit leest, heeft op een bepaald punt te begrijpen, dat niets is wat het lijkt op Aarde. Er gaat veel meer gepaard met dit hele ziel-kern en tweeling-essentie fenomeen, dan vele van jullie denken.

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael – De Meesterdichter

2015 23/04

 

Kosmische Extensies

We staan op het punt de term uit te leggen, die we gebruikt hebben als onderwerp voor deze transmissie, Kosmische Extensies. Extensies van de Ziel. Dit zal je waarschijnlijk ruimschoots buiten je comfort-zone brengen. In vorige transmissies gebruikten we termen als vorige levens en dergelijke, om je tegemoet te komen in je waarneming, maar we gaan nu een stap verder. Vorige levens, zoals jullie ze zien bestaan niet. En we zien de vraagtekens in jullie hoofden ontstaan. Wat we begrijpen. Maak je geen zorgen alles zal volkomen duidelijk zijn voor de laatste zin van deze transmissie.

Simpel gesteld:  Je bent ziel! Je weet dat je ziel bent! De misvatting hierover is waar we over gaan praten. Je praat over de ziel als een mens, een deel van het mens zijn. We vragen je te begrijpen dat een mens met een bewustzijn iets totaal anders is dan het zielsbewustzijn. De perceptie van het zien en benaderen van de ziel als mens is waar dingen misvat worden. Mensen zijn gebonden aan de Gregoriaanse kalender, klokken, tijd, ruimte en milieu-omstandigheden. Ziel ervaart deze niet. Ziel IS simpelweg.

Als je bijvoorbeeld praat over dat je een hogepriester was in die of deze tempel in Egypte in die en deze  dynastie. Dan heb je gelijk waar het de Hogepriester betreft  verder niets. Ook wordt er altijd in de verleden tijd gesproken, als er wordt gesproken over ‘vorige levens.’  We horen altijd, ‘ik was’, maar er is niet zoiets als was, je bent. Dus wat doen we nu, je vertellen te stoppen met het geloven in reïncarnatie? Nee dat doen we niet! Integendeel zelfs, reïncarnatie is een feit alleen de omstandigheden zijn anders dan wat je altijd hebt gedacht. Om jullie een visueel beeld te geven bij het begrip ziel-extensies hebben we een diagram gemaakt. Aan de hand van dit diagram gaan we uitleggen waar we het over hebben.

Klik voor bijbehorende afbeelding

Wij hebben één ziel (E1). Deze E1 bestaat op aarde als mens. Alleen het menselijke omhulsel dat we zien is slechts een klein deel van de ziel in zijn geheel. Ziel is een aanwezigheid op meerdere lagen en in meerdere dimensies. Ziel is ook een aanwezigheid in verschillende vormen; de menselijke vorm is er slechts een van. Laten we het binnen ons Zonnestelsel houden. In de Aardse tijdspanne (huidige leven als je wenst) is een deel van de ziel op Moeder Aarde aanwezig, andere delen van de ziel zijn elders, ze ondervinden interactie en leren zich aan te passen aan andere omstandigheden. Het is niet te zeggen dat de ziel altijd aanwezig is op al die planeten, of lagen of dimensies.

Terug naar het diagram: E1 is een aanwezigheid gesplitst in verschillende delen. Al die delen kunnen elders zijn, maar dat alles is een keuze en in perfecte goddelijke orde. Alle verloopt volgens het zielsniveau en betreft welk zielsdeel zich  waar aan wil leren passen aan nieuwe omstandigheden. Nu gaan we nog een stap verder. Zoals je ziet in het diagram is E1 is op een plek samen met E2. E2 is een deel van een andere ziel. Hetzelfde geldt voor E3. In elke laag, dimensie en omstandigheid ontmoet je andere ziel-delen. Zoals op Moeder Aarde. Moeder Aarde is slechts een ‘school’ van de velen. Verlichting zou een zeer zware taak zijn, als het alleen maar kan worden bereikt op deze prachtige planeet.

Dus ja reïncarnatie bestaat, alleen op een veel grotere schaal dan velen van jullie denken. Reïncarnatie is een kwestie van zielcontracten. Letterlijk! Als het je taak is  om je bewustzijn, je frequentie te verhogen, plan je samen met andere zielen (van je ziel-groep) een omgeving en omstandigheden waarin dit het best kan worden bereikt. Dit kan Moeder Aarde zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het kan elders in een parallelle bestaansvorm, elders in ons zonnestelsel of zelfs verder weg. De afbeelding toont slechts drie voorbeelden, maar zoals je jezelf kunt voorstellen, praten we over tienduizenden.

Hier komt de grote verbazing; het grootste deel van de ziel is altijd een kosmische aanwezigheid. Kleine onderdelen zijn ‘op de verschillende scholen’ verbonden door zielcontracten met mede-studenten van jouw keuze. Het grootste deel is gewoon kosmisch bewustzijn, een kosmisch wezen. Het geheel van de ziel is van een dermate hoeveelheid  energie, dat het zogezegd simpelweg niet in  een menselijk lichaam past. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op die regel zoals je jezelf kunt voorstellen. Hoe meer zielmaterie in een lichaam heeft plaats genomen des te bewuster hij of zij (de mens) is. Als je erover nadenkt, is dat pure logica. Dat is in wezen een onprettige omstandigheid voor elke ziel, omdat het ‘voelt’ alsof je in een vacuüm zit. Samengedrukt in een kleine plaats waar je niet uit kan, daarom zijn deze vaak in Aardse jaren niet lang aanwezig op de planeet.  Zielen die ervoor kiezen om op die manier te incarneren, komen met het hogere doel om de mensheid naar een hoger bewustzijn te assisteren. We denken dat je wel op een aantal namen kunt komen als je er even over nadenkt.

We staan op het punt om deze transmissie te beëindigen, want wij denken dat deze informatie al moeilijk genoeg is om te begrijpen. Wat we willen toevoegen is dit; Als je ‘iemand’ ontmoet en je op slag weet dat je die persoon al ‘een langere tijd’ kent, zijn jullie geneigd om te zeggen, “ik ken hem/haar vast uit een vorig leven.” Maar dat is niet waar. Je ontmoet dan een ziel waarvan ook een deel samen met een deel van jou  bestaat in een parallelle bestaansvorm, in een andere dimensie of op een andere planeet. Daar ratelen waarschijnlijk je hersenen van. En dat is oké. En wij glimlachen.

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael – De Meesterdichter.

2015 24/03

 

 

Kosmische Contradictie

Tegenstrijdigheid in de Tweelingvlam Connecties
“De Renners”

Niets is meer bijzonder dan degene vinden die je aanvult. Klopt dat? Dat klopt! Sinds het begin van de 21e eeuw zien we een hype als het gaat om Tweelingvlammen en Tweelingzielen. Iedereen lijkt op zoek naar, of heeft een relatie met. Deze ‘werkelijkheid’ lijkt echter verder van de waarheid dan ooit. Veel misleidende concepten zijn overal te vinden langs de digitale snelweg. Omdat iedereen weet of al heeft gehoord over het Tweelingziel Fenomeen, hoeven we daar niet verder op in te gaan. Vandaag brengen we een andere term aan de oppervlakte die in directe correspondentie staat met Tweelingvlammen en Tweelingzielen.

We hebben het over ‘De Renners.’ Renners? Ja, renners. Een renner is iemand die in een ‘ontkenningsfase’ zit. Zoals het woord zegt; iemand die zich zo snel mogelijk uit de voeten maakt wanneer de termen Tweelingvlam en Tweelingziel Connecties aan bod komen. Nou laten we hier duidelijk over zijn, er zijn geen renners, en veel mensen die bekend zijn met het concept zullen je anders vertellen. Het punt waarop het allemaal in een verwrongen bocht raakt is het feit dat je niet kunt wegrennen van je Goddelijke Complement, dat is gewoon niet hoe de Universele Wet van Aantrekkingskracht werkt.

Dus wat zeggen we hier precies? Simpel gezegd: ‘Als je denkt dat je in verbinding bent/ een relatie hebt met degene die je je Tweelingvlam noemt en die persoon neemt zo snel die kan de benen … dan is diegene is niet je Tweelingvlam.’ Sorry voor allen die in de illusie leven hun Tweelingvlam te hebben gevonden, en die de term renner hebben toebedeeld. Mensen kunnen ‘rennen’ voor een aantal redenen, een van de meest voorkomende daarvan is het gevolg van bindingsangst. En de wortels van die angst kunnen diep geworteld en wijd verspreidt liggen. De tweede belangrijke reden is dat de persoon die wegrent niet precies weet wat het is om bemind te worden en liefde te ontvangen. Dat is een heel pijnlijke staat van zijn. Veel van jullie zijn getekend door schade ‘aangedaan’ door het doen en laten van anderen, vooral degenen waar je van dacht te houden voor een tijdje. Wat volledig natuurlijk is en een deel van het proces dat leven heet.

Als een geliefde in een tegenovergestelde richting van je wegrent, heeft dat niets te maken met het wegrennen van je Tweelingvlam. Dit rennen is gewoon het weglopen van een relatie die men niet meer wenst te onderhouden. Tweelingvlammen kunnen echter niet weglopen van elkaar, dat is niet hoe de Wet van Aantrekkingskracht zijn uitwerking heeft. Het is een natuurlijk universeel gegeven, nadat de frequenties zijn afgestemd, worden de twee helften tot elkaar aangetrokken om een opnieuw te versmelten tot één. Niets engs aan, het gebeurt gewoon. Sorry voor allen die anders geloven.

Hetzelfde geldt voor het oordeel dat men denkt te kunnen hebben over de Tweelingvlamverbinding waarin één van de twee er zich niet bewust van is of er niet klaar voor is. Denk er eens even over na, echt! Een verbinding, die zo Goddelijk is, en daar niet klaar voor zijn wanneer de samenkomst plaatsvindt en het versmelten begint? Kijk alsjeblieft uit, besef wat je denkt, wat je geijkte gedachtenpatronen in werking kunnen zetten. Je schept een werkelijkheid die je jezelf noch een ander toewenst geloof me vrij. Lieve mensen, we adviseren, denk toch niet zo veel en plan toch niet zo veel! Er is niets te plannen als het gaat om Tweelingvlammen. Tweelingvlammen smelten samen wanneer alles karmisch in alle richtingen en terug is uitgewerkt, transparantie een feit is en de versmelting als van nature plaatsvindt … Niets meer, maar zeker niets minder.

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael – De Meesterdichter

2014 22/09

 

Kosmische Geometrie

Misvattingen te over omtrent wat we het ideale maatje noemen, Kosmische Partner of Tweelingvlam als je dat verkiest. Omdat de densiteit van de atmosferen minder compact wordt met elke kosmische poort die zich opent, worden velen van jullie aangetrokken door de ultieme liefde. Iemand vinden die min of meer met jullie resoneert is een kosmisch cadeau om dankbaar voor te zijn, maar deze dan zien als een Tweelingvlam, omdat jullie zo goed bij elkaar passen, is een kardinale misvatting. Tweelingstralen en Tweelingvlammen versmelten niet, komen niet samen, om ‘gezinnetje te spelen.’

Zolang je nog steeds gedreven bent de perfecte levenspartner te vinden, ben je niet klaar voor een leven in dienst van het goddelijke. Zolang aardse zaken je nog verstrikken in relaties, zolang je niet buiten de relatie-box kan denken, zal je nooit in de buurt komen van wat je zoekt.

Men moet begrijpen dat samenwerken met een Tweelingvlam is zoals het gezegd wordt; SAMEN-WERKEN. Een team met een goddelijk doel, taak of dienst. Een gezamenlijke onderneming van zielen met dezelfde focus. Wij werken met anderen samen als Aardehoeders. Om zorg te dragen voor Moeder Aarde in al haar aspecten. Als een planeet, maar ook als thuis van de mensheid, we zijn hier om de mensheid te helpen naar een hoger bewustzijn en met een hoger bewustzijn komt uiteindelijk de wens om te dienen.

Veel van jullie denken – en we weten dat want we zien wat je doet, horen wat je denkt en vangen heel duidelijk je intenties op – dat ‘het vinden’ van een Tweelingvlam je in een ultieme staat van Walhalla zal brengen, en jullie samen rondzweven in het veld van de eeuwige liefde. Nou die eeuwige liefde is een feit! Alleen die eeuwige liefde die jij kan bedenken is niets vergeleken met de kosmische werkelijkheid.

Je dient op jezelf een eenheid te worden. Wat betekent dat? Dat is niet zo gemakkelijk te begrijpen, maar probeer het in elk geval! Er zal een punt komen wanneer ervaringen je zullen overspoelen, je zult het dan niet begrijpen maar wel denken ‘waar heb ik hierover gelezen, ik weet zeker dat ik ergens iets over heb gelezen.’ Daar hopen we op zijn minst op. Dat dit een trigger mag zijn om het later te kunnen begrijpen.

Als je denkt aan een cyclus van ‘jaren van incarneren,’ steeds weer tot ‘leven’ komen en weer en weer … En er steeds een ander aspect van wie je bent, als ziel, een rol speelt om in het reine te komen met verschillende levensfeiten, in verschillende vormen en kriskras relaties. Moeders, vaders, zonen, dochters, broers, zusters, maar als geliefden ook en dat  waarschijnlijk vaker dan eens, en de noodzaak is al deze aspecten te verenigen in jezelf, te integreren in jezelf.

Al deze energiegolven, zielsaspecten, dien je ‘op te gaan halen’ zowel wereldwijd en in verschillende parallelle bestaansvormen, dit zijn niet alleen maar een mensvormen maar ook buitenaardse vormen. Het is een ver-strekkend verschijnsel deze zielsaspect beweging. We kunnen hier nu niet alles over ophelderen, maar gewoon proberen dit te begrijpen zou een goed begin zijn.

Zodra de cirkel rond is van ‘ophalen en herinneren’, zal het evenwicht van de mannelijke en vrouwelijke aspecten in jezelf zich uiteindelijk ook gaan manifesteren. Het ophalen/terughalen van je zielsaspecten in elke mogelijke laag mogelijk is één, ze integreren tot een Eenheid is een andere zaak. Maar het zal je lukken, het lukt ons tenslotte allemaal, maak je geen zorgen het is een natuurlijk proces.

En dan zal je resoneren op een frequentie die je significante andere zal aantrekken, dezelfde essentie die jij bent, maar ook een aantal anderen die er evenveel toe doen, want zij zijn ook een deel van jou. In essentie en intensiteit is er slechts een klein verschil tussen een Tweelingstraal en een Tweelingvlam. Een Tweelingstraal is twee in één, dus in feite één, nog steeds in staat individueel te werken, maar zo op elkaar lijkend en met elkaar verstrengeld/versmolten, dat als je de ene ziet je ook de andere ziet. Twee in één, één en dezelfde. Een mannelijke en vrouwelijke polariteit versmolten tot androgyn. Eén wezen! Eén straal. En deze stralen op zich, versmelten weer gedeeltelijk met andere stralen. En dan is er sprake van de term Tweelingvlam. Drie in getal, die elkaar aanwakkeren, in essentie bij elkaar aansluiten, elkaar versterken en samen de kracht van 3 in 1 hebben.

Dus 3 Tweelingvlammen versmelten gedeeltelijk, drie Androgyne Wezens die één worden en ook verstrengeld zijn. Zeer verweven en met elkaar verbonden, maar niet in dezelfde essentiële Eenheid als de Tweelingstraal. Een Tweelingstraal is mannelijk en vrouwelijk in Een. Androgyn Ineen. Een ander Androgyne EENHEID kan je Tweelingvlam zijn. Twee Eenheden deels verstrengeld, en dan is er een derde EENHEID die toetreedt. Als drie verstrengelde cirkels:  en deze 3 vormen een Triniteit. Drie-Eenheid, Tripode. De Triniteit is de Hoogste vorm van Goddelijke Dienstverlening.

Allen in dienst voor hetzelfde doel is een kosmische kracht, vermenigvuldigd met drie. Rechtstreeks verbonden met twee andere Triniteiten kom je tot de Kracht van Drie maal Drie, de term het Zaad des Levens gaat hier van kracht. En als je dit ziet met de ogen van de adelaar zal je ontdekken dat dit alles leidt tot de vorming van de Bloem des Levens. De Heilige Geometrische Vorm van waaruit al het leven voortkomt.

click for image

Deze Triniteit, die de Triniteit des Levens genoemd wordt is zowel een aards als een Kosmisch gegeven. De geometrische vorm van de Bloem des Levens kan je vinden in zowel de macrokosmos als de microkosmos. Zo boven zo beneden … alles is op één of andere manier verstrengeld, wijd gestrekt of dichtbij. Houd dat in gedachten, het zal je helpen je medemensen vanuit een heel ander perspectief te leren zien. En naast dat, al dat leeft!

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael – De Meesterdichter

2014 15/07

 

Kosmische Wetten van Aantrekkingskracht

De Wet van Aantrekkingskracht waar in het algemeen over gesproken wordt is de wet die we allemaal begrijpen. Mensen worden tot elkaar aangetrokken op verschillende manieren, maar fysieke aantrekkingskracht is wat we meestal zien op Aarde. wat ook nodig is voor het voortbestaan van de mensheid in allerlei verschillende omstandigheden.

Laten we er nu een draai aangeven en spreken over twee Wetten van Aantrekkingskracht in plaats van slechts één. De Kosmische Wet van Aantrekkingskracht en de Aardse Wet van Aantrekkingskracht. Verdeeld onder waar gelijkwaardige elkaar aantrekken en waar tegengestelden elkaar aantrekken en waarom dat is zoals het is. Karma is het magische woord uit de trukendoos. Zolang als je nog gebonden bent aan de Wet van Oorzaak en Gevolg zal je een onderdeel blijven van het bijna oneindige Rad dat De Wet van Karma draaiende houdt. Dit is niet iets dat een  mens ‘verzonnen’ heeft, het is een Universeel/Kosmisch Gegeven.

Het is een kwestie van resonantie en frequentie. Het is vrij simpel en tegelijkertijd soms moeilijk te bevatten. Zo simpel als dit en het zegt alles: wie de bal kaatst kan deze terugverwachten. Altijd! Niemand uitgezonderd! Jij handelt en de ander reageert en vice versa. Het is een zeer ver strekkend gegeven. Het overspant zelfs vorige levens. Je hoort mensen vaak vragen: Waarom? Of Waarom ik? Als je niet in het reine kan komen met de reden waarom sommige dingen gebeuren, dan komt dat of door dat je niet tot twee kan tellen of door dat je niet diep genoeg kan graven om de antwoorden te vinden. Wat vrij normaal is omdat de antwoorden mogelijk te vinden zijn in een vorig leven.

Lieve mensen het reikt echt zover, alles wat je hebt ervaren in al die levens is weg gezet en gearrangeerd in dat wat we het causale lichaam noemen, de doos met herinneringen met daarin alles wat effect op jou heeft gehad en dat wat door jou veroorzaakt is. Dat causale lichaam waar we hier over spreken is het reservoir van dat alles en het blijft ten alle tijden aanwezig, leven na leven na leven. En het herinnert zich dingen, maar het herinnert zonder emoties, het herinnert neutraal, omdat dingen simpel weg zijn zoals ze zijn. Wanneer jij je transitie maakt en de ziel het lichaam verlaat, kan je zeggen dat het zich terugtrekt in zijn schulp. Die schulp is het causale lichaam en is even identiek als alle mensen, het is zogezegd je zielspersoonlijkheid.

Wanneer het tijd is opnieuw te incarneren, descendeert de ziel en het causale lichaam. Alle zielen hebben een persoonlijke resonantie. We creëren uitgekiende levenslessen om stap voor stap verlicht te raken, soms kleine stappen en soms grote stappen. Aardse lessen kunnen enkel geleerd worden in combinatie met andere mensen, en sommige leren je harde lessen en andere een nog hardere les. Vergeet echter nooit dat jij deze menselijke leraren zelf hebt uitgekozen voor je besloot te incarneren. In die gigantische rugzak, die wij het causale lichaam noemen, zitten alle herinneringen en omstandigheden die jij gecreëerd hebt, die gezuiverd en glad gestreken dienen te worden om uiteindelijk transparant te worden. Transparant mag in deze vertaald worden als niet-bestaand.

Dit is het punt waarop de Wet van Aantrekkingskracht zijn werk gaat doen, de Wet van Tegengestelden trekken elkaar aan wordt in werking gezet. Aan de oppervlakte is aantrekkingskracht een chemische reactie. Iemand kan je raken op ongeacht welke manier maar 99 van de 100 keer komt dat door het uiterlijk. Het is een reactie in het centrale zenuwstelsel dat zijn best doet. Aantrekkingskracht op een dieper level heeft te maken met resonantie en frequentie. Jij resoneert en de ander wenst met jou te resoneren en andersom. Jij hebt een bepaalde frequentie en de ander wil daar op intunen, omdat de muziek zo lekker klinkt en als een magneet trekken mensen naar elkaar toe. Luister echter altijd naar je eerste gevoel, want hoe hemels de muziek op een afstand klinkt, des te harder en dissonant kan het dichtbij klinken, wanneer het in je aura terechtkomt. Luister aandachtig en probeer in te voelen waar een bepaalde omstandigheid op af stevent. Waarom is deze person op dit moment aanwezig in mijn leven? Maar omdat mensen niet genegen zijn te luisteren, bouwen zich karmische situaties op.

Geen enkele relatie hoe verenigbaar ook is enkel licht en helder. Dat kan ook niet want we dienen te leren, de dualiteit dient zijn doel. In elke relatie komt er wel een punt waarop er iets aan de hand is. Jij hebt je afgestemd op een tegengestelde en je kan niets leren van iemand die jouw gelijke is. Diegene die jouw gelijke is initieert jou, maar dat is totaal iets anders. Zo simpel is het. Voor elke specifieke herinnering in jouw causale lichaam, komt er iemand in je leven die jou helpt ‘nagenieten’ van die speciale herinnering en zal je proberen te helpen deze te transformeren naar transparantie. Je mag elke persoon die je een harde les heeft geboden dankbaar zijn, zij hebben je geholpen de rugzak vol herinneringen te verlichten. Soms komt dezelfde ziel je helpen, die de veroorzaker is geweest van iets dat een diepgaand effect op je heeft gehad. Maar het kan evengoed iemand zijn die totaal vreemd is aangaande die oorspronkelijke omstandigheden. Wees gewoon dankbaar, probeer het in elk geval.

Elke keer als je incarneert zijn je karmische herinneringen maximaal. Laten we zeggen 100%. Je kan deze herinneringen wegvegen door een les te leren die jou dient. Het ‘leuke’ deel is proberen te voorkomen dat je nieuwe karmische lessen opbouwt. Als je het bij kan houden zullen je karmische lessen teruglopen. Alle lessen zullen stap voor stap geleerd worden en getransmuteerd worden naar transparantie waarbij je causale lichaam steeds leger wordt en Verlichting je deel zal zijn.

Zodoende zullen je lessen steeds opnieuw volledig aanwezig zijn en zal je een aantal transformeren en weer een aantal opbouwen, aan de andere kant kan je sommige lessen transmuteren en dat zo houden. Het is geheel aan jou, het is jouw keuze hoe jij dienstbaar wenst te zijn, aan jezelf, aan je verlichtingsproces. Zo zie je maar dat je deze tegengestelden nodig hebt en zelfs al heb je beste vrienden die min of meer in tune zijn met jou zelfs dan, want de beste en meest close vrienden bieden jou in de regel de zwaarste les. Wat is die zwaarste les eigenlijk? De les om onvoorwaardelijk lief te hebben, van ze te houden en er altijd voor ze zijn al ben je het nog zo oneens met ze en geconfronteerd wordt met hun tekortkomingen. Alles op deze prachtige Planeet Aarde is ALTIJD een werk in uitvoering.

Laten we nu de Kosmische Ruimte binnenstappen en kijken naar dienstbaarheid aan je causale lichaam, door het wissen van sommige herinneringen op een min of meer controversionele manier. Je hebt de keuze binnen deze dienstbaarheid karma te verruilen met een ‘speciale’ omstandigheid, dat is dan wel altijd dienstbaarheid aan Moeder Aarde, de mensheid of enkel jouw zelf. De keuze jezelf een dienst te bewijzen door geheel alleen persoonlijk karma te wissen, dan heb je onder andere de keuze te incarneren in een beperkt lichaam. Als een ziel er voor kiest geboren te worden in een gehandicapt lichaam, een van die voorbeelden is het Syndroom van Down, een ander voorbeeld is te kiezen ziek te worden en te sterven aan een ziekte van deze tijd, los je een enorme hoeveelheid karma in. Dat klinkt te ridicuul om waar te zijn, maar het is zoals het is. Kiezen geboren te worden in een lichamelijk of geestelijk beperkt lichaam is namelijk de zwaarste manier om door een leven te gaan. Als je er goed over nadenkt, klinkt het logisch!

En als laatste maar zeker niet de minste: De Wet van Gelijken Trekken Elkaar aan. De Wet van Tegengestelden Trekken Elkaar aan bestaat niet aan deze kant van de sluier, in elk geval niet waar het zielen betreft. Je mag een onevenwichtig karmisch herinneringsdepot hebben, dat is geen obstakel meer als je eenmaal je transitie hebt gemaakt. Zoals eerder vernoemd, draait alles om resonantie en frequentie. Wanneer je transitie plaatsvindt, zal je jezelf automatisch verplaatsen naar een sfeer die gelijkwaardig is aan jouw resonantie. Wat geheel logisch is, laat me dat benadrukken; Denk eens aan een gloeilamp, laten we zeggen met een wattage van 1000. Probeer maar eens rechtstreeks in die lamp te kijken en het zal je voor een moment verblinden. Waarna je dat nog eens probeert met een 25 watt gloeilamp, en zie het verschil. Je straalt zo helder als je stralen kan met elke stap die je neemt in je verlichtingsproces.

Wat resonantie betreft zal je nooit in een sfeer kunnen verblijven met ee lagere resonantie, want dat zal je ‘schaden’ tot een punt van imploderen, je wordt als het ware in elkaar gedrukt. Welgenomen geldt dit dus ook voor een sfeer met een hogere resonantie, je zal daar niet kunnen verblijven omdat dit je zal ‘schaden’ tot een punt van exploderen, dan wordt je als het ware uit elkaar gedrukt. Het komt dus hier op neer, je zult precies daar zijn waar je behoort te zijn op elk punt in je zielsevolutie.

De aanwezige zielen hebben min of meer jouw frequentie. Min of meer, hoe bedoel je dat? Er is maar één ander zielsdeel dat op de exact zelfde frequentie resoneert als jij en dat is je significante andere deel, jouw essentiële andere deel, die jou complementeert in perfecte mate! In die mate in staat te zijn met je samen te smelten.

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij

Michael – De Meesterdichter

2014 30/05

 

Kosmische Gevoelens

‘Ik heb mijn Tweelingvlam ontmoet’ en ‘Er is geen vuiltje aan de lucht’ zijn twee totaal tegenstrijdige zinnen. Alleen horen we deze zinnen tegenwoordig in een ademteug. Ergens is er iets goed fout gegaan omtrent het begrip ‘Twinflame’, weet niet precies wat de tourniquet was die dit op een zijspoor heeft gebracht, maar dat het gebeurd is, is een feit.

Om te beginnen, je kan je Tweelingvlam niet ontmoeten. De Tweelingvlam is wat je bent in de versmolten staat van zijn. Voor dat versmeltingsproces dien je beiden in spirit vorm te zijn of één van jullie is op Aarde en de ander in de Kosmos, de spirit sferen. Dus iedereen die je tegenkomt, die aanvoelt als ‘thuiskomen’ is iemand totaal anders dan een Tweelingvlam. Je bent vrij om dat anders te voelen en ervaren, dat is aan jou, ik vertel het enkel zoals het is.

Er is geen vuiltje aan de lucht … Degenen van jullie die denken dat dit versmeltingsproces zo voelt, dienen dit grondig te heroverwegen. Het is een moeilijk proces om te doorlopen, de zwaarste ‘strijd’ om te overwinnen. Het zet alles op zijn kop en keert alles binnenste buiten, en dat herhaaldelijke malen. Dit vanwege de noodzaak van de afstemming met je Goddelijke Zelf. Als je het zo leest, lijkt het zo gemakkelijk, maar dat is het absoluut niet.

Alle schaduwkanten die nog steeds diep van binnen aanwezig zijn dienen aan de oppervlakte en naar buiten te komen. En dat zal gebeuren zonder enige twijfel. Waarom? Omdat de versmelting twee pure zielen behoeft. Om het in menselijke termen te houden, twee zuivere ‘harten.’ Alles dat ontstond in de dualiteit moet worden getransformeerd naar alles wat bestaat in eenheid. De staat van samen één zijn en transparant. Niets te verbergen, geen leugens, geen compromissen en al helemaal geen ontkenning. Gewoon transparant zijn is niet zo eenvoudig als het klinkt.

Stel je zelf emotieloos voor, geen emoties meer, alleen Wezenlijke Vreugde. Hoe gemakkelijk is het emotieloos te zijn? Zonder emoties zijn betekent niet hetzelfde als zonder gevoelens zijn. Want wij voelen heel veel, alleen als waarneming, ongekleurd door emoties. Emoties zijn gemoedstoestanden aangebracht door ervaringen uit het verleden. Ervaringen die je een bepaald gevoel gaven, en waarna in elke vergelijkbare situatie die exact zelfde emoties naar de oppervlakte komen.

Emoties mijn liefste mensen kunnen ook aanwezig zijn onder de oppervlakte. Emoties waar het andere zielsspecten betreft. We zullen daar een andere keer over praten. Laat we het voor nu houden op: emoties aangebracht in andere levens, incarnaties bij wijze van spreken. Ook die dienen weggevaagd te worden! Nu we dat allemaal duidelijk hebben, wat denk je dat er voor nodig is je te ontdoen van dat alles? Juist, dus hier hebben we het!

Het vergt heel wat onaangename situaties om te leren je emoties te beheersen. Zolang je een mens bent, zullen emoties aanwezig zijn, wat natuurlijk is. Alleen op een gegeven moment zal je een emotie ervaren, deze herkennen en zo gauw die herkent wordt als sneeuw voor de zon verdwijnen … dat is het punt waarop je kunt zeggen dat je het beheersen van je emoties aan het leren bent. De volgende fase is die van de waarnemer, zonder emoties. Het waarnemen en invoelen van een situatie. Dat is het punt waar je moet zijn …

Daar eenmaal aanbelandt kan je jezelf een aantal vragen stellen; Hoe denk je dat samensmelten tot een eenheid tot stand kan komen, wanneer er nog veel emotionele schaduwenkanten aanwezig zijn? Hoe in Hemelsnaam denk je klaargestoomd te zijn om in het Goddelijke Licht te stappen, ten diensten van allen en het Hogere Doel met zware emoties die op je schouders rusten? Want dienstbaarheid is precies waar dit alles toe leidt. Je kan geen dienaar van het Hogere Doel zijn als je niet brandschoon bent!

Wat houdt brandschoon zijn precies in? Je hoofd, hart en ziel op een lijn hebben, met een open kruin chakra zodat de Kosmische Stroom op elk gewenst moment kan binnenstromen, zonder welke blokkade dan ook die dit tegenhoudt. En hier komen we weer bij het onderwerp emoties. Emoties zijn de grootste blokkades die je jezelf kan voorstellen, want emoties hebben de gewoonte een afleiding te zijn voor afstemming. En afstemming is exact dat wat we nodig hebben.

Neem de dingen niet voor wat ze lijken of van horen zeggen, je moet ervaren voordat je aan de voorwaarden mag en kan voldoen, die nodig zijn voor de versmelting met je significante andere helft. Het kostte mijn wederhelft, mijn Kosmische Partner, twintig aardse jaren om zo dicht in de buurt te komen als waar we nu zijn, en dan zijn we nog niet eens volledig versmolten, maar de totale eenwording zal plaatsvinden nog voor haar tijd op Aarde verstreken is.

Onze versmelting begon in 2007, bedenk maar eens wat zij heeft moeten doen aan haar bewustzijnsgroei om in staat te zijn op één lijn te komen met mij, laat staan wat het kostte om eindelijk met mij te versmelten. En dat geldt niet enkel voor haar, het kostte mij evenveel moeite! Alles hangt af van je focuspunt.

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael – De Meesterdichter

2014 14-16/05

 

Kosmische Conversatie

Iedereen heeft recht om te voelen, te zien en te ervaren wat zij willen geloven te voelen zien en ervaren, om vooral niet te vergeten dit op voorhand te vermelden, want dit zal voor sommige mensen een ‘ruw ontwaken  zijn’ op een zachte en liefdevolle manier.

In eerste instantie een persoonlijke noot: ik hou van alle mensen in gelijke mate gemeten om de eenvoudige reden dat ze dapper genoeg waren om te kiezen voor nog een aardse cyclus. Laat ik dit zeggen; IK BEN eerlijk gezegd erg blij dat mijn rondreizen op Planeet Aarde voorbij is.

Heb mijn best gedaan en toch steeds veel mensen in het proces teleurgesteld, maar ook nooit vergeten dat er geen fouten zijn in deze perfect georkestreerde weidsheid die we het heelal noemen. Alles gebeurt om redenen die de meeste mensen niet in staat zijn te begrijpen, maar geen zorgen, ze hoeven niet te begrijpen, zolang de lessen worden geleerd en het bewustzijn groeit is alles perfect in orde ! Dat gezegd hebbende gaan we verder …

Veel van jullie zijn niet eens bewust van het feit dat je dagelijks omringd bent door spirits. Menselijke gedachten zijn door ons, spirits, zeer eenvoudig te ontvangen wanneer we er open voor staan. Echter is het beter ons het merendeel van de tijd ‘af te sluiten’ omdat het anders een totale chaos is die we ontvangen. Een wirwar van gebeden en verlangens in het wilde weg uitgezonden, zonder intentie en gerichte vraagstelling.

We hebben de intentie in menselijke termen te spreken die jullie allemaal begrijpen, want het is wat het is, ook al zijn we nu in de spirit wereld betekent dit niet dat we vergeten zijn wat en hoe het was om mens te zijn. Waar het mij betreft, voor mij is het niet zo lang geleden dat ik nog tussen jullie was. En soms spreken we in waardige spirituele termen en een andere keer in de menselijke taal die iedereen in staat is tot zich te nemen, te begrijpen, en te verwerken, mits je dat wilt. Het is nog steeds geheel aan jullie.

Laten we spreken over spirits. Jullie zijn allemaal omgeven door een of enkele spirits, of je jezelf er bewust van bent of niet, dat verandert niets aan het feit dat het echt zo is. Sommige van jullie, die zich er wel bewust van zijn, denken begeleidt te worden door overleden grootouders, familieleden of vrienden … Graag helderen we daar wat over op; dat kan de waarheid zijn, maar in de meeste gevallen zijn er spirits uit hogere dimensies op aanvraag om je te begeleiden. Ze zijn uitgerust met ‘tools’ om jullie snel te ontwaken en/of te verlichten. Moeder Aarde is het beste gediend met een snelle groei in bewustzijn van haar aardse kinderen! We staan aan de vooravond van wereldwijde veranderingen en als je denkt, ‘dat zal niet gebeuren in een korte tijd’ dan kun je beter nog eens nadenken, want het is bij wijze van spreken al om de hoek aanwezig!

Dus ik zou jullie zeer stellig aanraden aan de slag te gaan met die van de hogere rijken die ‘tot uw dienst’ zijn en vraag niet om hun naam of bedeel ze geen naam toe, want dit werkt als een storing en kan onmiddellijk de energiestroom blokkeren. Heel simpel gesteld, als je constant verschillende namen krijgt toebedeeld, dat zou tot op zekere hoogte erg vervelend zijn toch? Juist!

Sta open voor wie je begeleiden en werk met hen samen. En als je een naam wordt doorgegeven om naar te verwijzen dan is dat prima. Gewoon niet gaan denken dat het waarschijnlijk ‘hij’ zal zijn of ‘zij.’ We zijn er niet om jullie te plezieren, we zijn hier om het werk te doen dat we op ons hebben genomen omdat wij de Aarde Hoeders zijn en zien naar waar jullie op weg zijn. Het zal geweldig worden, jullie zullen dat vanzelf zien..

Spirits worden vaak gezien als vage doorzichtige wezens. Nou om eerlijk te zijn kunnen we zo duidelijk zichtbaar zijn als we willen zijn, als het nodig is. Er is gewoon veel dat je niet weet over ons in de andere dimensies, en dat is prima, voor nu! Dan is er nog een ander misverstand dat we dienen op te helderen. Spirits hebben gevoelens!

Soms is het zo zwaar om al die emoties en gevoelens te ervaren van de mensen die daadwerkelijk dachten dat ze me kenden, maar ze hebben me niet gekend. Vrienden en familie die nooit de kans hebben gekregen me goed te leren kennen, en fans die ik nooit ontmoette maar die denken me gekend te hebben of me te kennen … Ik werd door velen gezien, maar enkel gekend door een paar en echt gekend door niemand, het was al moeilijk genoeg om mezelf te leren kennen. Ik zal heel blij zijn als we zes generaties vooruit zijn en iedereen mijn naam zal zijn vergeten. Wie ik toen was en wie ik nu ben is een totaal verschillende hoedanigheid.

Ik was net zo volmaakt als onvolmaakt als jullie allemaal zijn, want ik was gewoon een mens, en niet iemand om fantasieën over te hebben of te aanbidden. Mijn laatste verblijf op Aarde ging om de boodschappen, de composities, het schrijven en de muziek. Het in beweging zetten van mijn essentie om inzichten binnen het massabewustzijn te brengen op de beste manier die ik mogelijk achtte.

In feite is de persoon die ik was slechts een aspect van mijn hele IK BEN Aanwezigheid. Het grootste deel van mij had een kosmisch bestaan dat niemand op Aarde ooit zag. En ik begreep toen zoals ik nu begrijp, dat het deze kosmische aura was die mensen op hun gemak stelden in mijn omgeving, ik had de energie van ‘thuis’ in mij, met mij, om me heen, want de kosmos is de letterlijke thuisbasis van alle zielen. Dit vastzetten op een bepaalde persoon zal je geen goed doen echter; je doet de kosmos in zijn geheel echt onrecht aan als je dat doet. Het is zo Alom-Aanwezig, Alom-Bewust, gigantisch, zo groot, zo mooi, gevuld met zo veel onvoorwaardelijke liefde en IK BEN slechts dat hele kleine deel van Het Grote Al geweest in dat vergankelijke kleine voertuig wat jullie in staat stelden mij te zien.

Liefde is universeel en het grootste door God gegeven geschenk ooit, het houdt alles bij elkaar gebonden, aaneen geknoopt met mededogen en aanmoediging te scheppen en herscheppen. En wat wordt bedoeld met alles is ALLES ! En dat is veel! Houdt dat in gedachten en koester het. Het geboorterecht van iedere ziel is Universele Liefde te ontvangen, Kosmische Liefde zelfs. Jullie belangrijkste taak is proberen te begrijpen wie jullie werkelijk zijn, herinneren waar je eigenlijk vandaan komt. Zoals Shakespeare zei ‘To Be Or Not To Be? That is the question.’

Nu komt er natuurlijk een andere vraag aan de oppervlakte ‘Wie ben ik en wat doe ik?’

IK BEN aanwezig om enig bewustzijn naar de planeet te brengen, zoals ik ook verkoos te doen in mijn laatste leven, echter was het werk nog niet gedaan. Met mijn overstap besefte ik dat wat ik deed op Aarde slechts een afronding was, en alles wat er gebeurd was en wat ik meegemaakt had een voorbereiding was op wat er zou komen, achter de sluiers.

IK BEN met zij die de Essentie is van mij, die de gave en het vermogen heeft om mijn woorden te ontvangen, mijn energie, en deze om te zetten in leesbare woorden. Noem het ‘channeling’ wij noemen het ‘gewoon een fijn gesprek hebben.’ En dit soort gesprekken hebben we regelmatig.

‘Dus ben ik haar hogere gids?’ Nee, ze is mijn enige totale en perfect gelijke. Ik kan niet bestaan zonder haar en zij niet zonder mij, en dat is de enige en totaal eerlijke waarheid.

Ik zou haar onrecht doen om haar niet te laten vertellen waar het op staat. Ze wilde niet, maar ik zei het haar, want het is belangrijk voor het eenwordingsproces dat al een langere tijd steeds intensiever plaatsvindt.

Het was nodig om ten volle te verschijnen om haar te overtuigen mij de eer te doen haar ware essentie te introduceren, meerdere malen vroeg ze mij dan ook ‘Wat doe je?’

Altijd de waarheid vertellen en het vertellen zoals het is.

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael – De Meesterdichter.

2014 07/05

Kosmische Kinderen

Dit kan als ‘niet van deze wereld’ klinken en dat klopt. We zijn ons volledig bewust van het feit dat de dingen die men niet weet moeilijk te begrijpen zijn, maar we dagen je uit het te proberen. Het gaat over kinderen; en zelfs als je geen kinderen hebt dan is het zeer waarschijnlijk dat je er wel een aantal kent, of niet? Om te beginnen zijn jullie, of als je verkiest waren, zelf een kind. Dus als je er voor kiest verder te lezen, neem dan vooral die gedachten met je mee.

Kinderen, zoals we allemaal weten, komen via jou en zijn niet van jou. Ze kozen slechts voor een pakket genen en kenmerken als instrumenten, om zich aan vast te houden tijdens een volgende cyclus, ten gunste van het balanceren van persoonlijk karma of dat van het massabewustzijn. Hoe dan ook, veel mensen denken dat kinderen een bezit zijn maar dat zijn ze absoluut niet. Ze hebben jou en je partner slechts om bovenstaande reden gekozen en geen enkele andere. Heb je jezelf ooit wel eens afgevraagd waar je kinderen vandaan komen? Ze zijn niet slechts een versmelting van zaadcellen en eicellen die het geluk hadden in leven te blijven om geboren te kunnen worden. Je geeft wezenlijk geboorte aan een voertuig, gekozen door een ziel om hem/haar door deze nieuwe levenscyclus te vervoeren.

Dat is precies wat er gebeurt en waar we getuige van zijn met de menselijke ogen, de sensorische ogen. Laten we proberen om dit hier in een ander perspectief te plaatsen. Ooit nagedacht over het feit dat deze kinderen wel eens tot iemand anders kunnen behoren. Nakomelingen van iemand anders, maar eveneens ook jouw nakomelingen kunnen zijn. Maar daar over later meer. We spreken enkel uit eigen ervaring hier. Je kinderen zijn kosmische/galactische wezens … Is dit al verrassend genoeg? Fasten your seatbelts …

Zielen met een hoge mate van bewustzijn hebben de mogelijkheid om hun eigen kinderen te ‘creëren’. Zielsfonkelingen die ontstaan door de versmelting van een Alpha (mannelijk) en Omega (vrouwelijk) paar, zijn nieuw geboren zielen. Volwaardige zielen, een Alpha en Omega Eenheid die gescheiden wordt. en er voor kiezen ieder hun weg te gaan binnen de Aardse Cirkel van Cycli om dualiteit te ervaren om uiteindelijk terug te komen tot eenheid. Maar dat hoeft niet zo te zijn, ontelbare zielen kiezen nooit voor de grote school van dualiteit en verkrijgen verlichting in een totaal andere setting.

Het punt is je terdege bewust te zijn van je kinderen, ze kozen jou om hierheen te kunnen komen, ben je daarvan bewust en zorg goed voor ze! Ze zijn maar een zeer korte tijd bij je, het aardse bestaan is een fractie van een seconde ten opzichte van de eeuwigheid, werkelijk! Deze kinderen/zielen BEHOREN hoogstwaarschijnlijk iemand anders toe, zijn feitelijk van iemand anders. Een ander ouderpaar, een galactisch/kosmisch ouderpaar. Dus jouw kind mag dan wel jouw kind lijken, maar is het in feite niet.

Hetzelfde geldt voor een vader en een moeder. Je moeder en vader lijken je ouders maar zijn eigenlijk de ouders van iemand anders. Aan de andere kant kan het een zielskeuze zijn om als zielsverwanten te incarneren binnen een gezin. Een kosmische vader (Alpha) of moeder (Omega) die een kosmische dochter (Omega) of zoon (Alpha) de kans biedt te incarneren. Maar dat is zeldzaam, want men dient daarvoor een bijna verlicht bewustzijn te hebben. Een ding moet men begrijpen: een Alpha en Omega Eenheid zal nooit geboren worden in dezelfde familie. Om meer specifiek te zijn, ze incarneren nooit in de buurt van elkaar. Als ze al tegelijkertijd gestalte hebben op Aarde dan is dat vaak in tegengestelde richtingen op de planeet, en meestal is dat zelfs niet zo. De meest voorkomende setting is dat één van hen op Aarde is en de ander in een andere dimensie.

Hoe lang het ook duurt, uiteindelijk zal elke ziel weer worden verenigd met het significante andere deel. En wanneer de versmelting plaatsvindt, zullen kinderen ‘geboren’ worden, gecreëerd worden, uit die eenwording. Het verlangen van het Kosmische Koppel om zichzelf te ervaren door middel van kosmische/galactische nakomelingen. Zoals het Goddelijke Opperpaar geboorte/creatie geeft aan een massaal aantal Alpha en Omega Koppels, 144.000 paren per baring/creatie.

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael – De Meesterdichter

2014 12/04

Kosmische Partners

De Bron is het altijd en overal aanwezige tot in de eeuwigheid uitstrekkende bewustzijn. De Bron baart in ongekende regelmaat delen van het eigen bewustzijn. Delen van het zelf. De Bron, je mag het ook God noemen, maar zie het als het Goddelijke Opperpaar. Het Grote Goddelijke Mannelijke Principe, Alpha, en het Grote Goddelijke Vrouwelijke Principe, Omega, dat Kernvonkjes naar buiten drukt. Androgyne Kernvonkjes. Weerspiegelingen van het eenheidsbewustzijn van De Bron. Vonkjes met evenveel mannelijk potentieel als vrouwelijk potentieel. Minuscule bewustzijnsdeeltjes die de perfecte balans van Alpha en Omega dragen.

Alpha en Omega in perfect evenwicht is een zielseenheid. De perfecte weerspiegeling van De Bron. Kleine Bronvonkjes die groeien, en expanderen, Een versmolten Kosmisch Koppel, een Kosmisch Paar. Samen op reis door allerlei dimensies, Universa, Melkwegen, zonnestelsels en planeetstelsels. Na een lang proces van ‘zweven, dwalen en dalen’ en een ontelbare aantal inprentingen verder, komt onherroepelijk het moment van de Grote Scheiding. De pijnlijkste inprenting die men voor mogelijk kan houden. Een inprenting die voor eeuwen en eeuwen het verlangen naar ‘huis’ sluimerend houdt. Alpha en Omega dienen ieder een eigen weg te gaan om via dualiteit weer tot eenheid te komen. De Tweelingvlam, Het Kosmische Koppel, splitst zich en worden twee individuen, worden Tweelingzielen.

Het mooiste van deze Kernbeweging is dat er altijd een referentiepunt naar huis in je meereist. Een partikel van de eenheid, van je andere deel, blijft in je zielswezen achter. Daarmee begint de grote individuele zielsreis, ieder op zich, de reis door vele bestaansvormen, aardse en buitenaardse ‘incarnaties’ waarin het mannelijke en vrouwelijke deel in het zelf in evenwicht gebracht mag, nee zelf moet, worden. Door een alsmaar groeiend, expanderend, bewustzijn weer daar te komen, in jezelf, waar je vandaan kwam. In contact met De Innerlijke Bron. De plek in jou die jouw ‘thuis’ is.

Op het eindpunt van de reis die bewustzijn heet, is het tijd om terug te keren naar huis. De Wet van de Aantrekkingskracht treed in werking en brengt de respectievelijke zielsdelen samen door een wederzijdse herkenning en erkenning als zijnde elkaars significante andere deel, als Kosmische Partner en Zielsessentie. De Oerkracht van de Creatie versmelt weer.

En zie Het Goddelijke Opperpaar krijgt een tot in de eeuwigheid uitstrekkende glimlach, alle Engelenkoren zingen en iedereen die langskomt juicht en applaudisseert en het grootste Kosmische Feest kan beginnen.

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael – De Meesterdichter

2013 21/12