Astrale Projectie en De Verzegeling van de Akasha Kronieken

Hallo, gedurende deze transmissie gaan we spreken over een vrij onbekend onderwerp. Op hetzelfde moment is er iemand anders die deze informatie ook ontvangt, enkel is het natuurlijk aan diegene om de keuze te maken deze te delen op de digitale snelweg. Informatie wordt nooit enkel aan één persoon doorgegeven, maar aan een aantal anderen verspreidt over de wereld. Dit soort informatie is voor de massa omdat iedereen het basisrecht heeft te weten wat er gaande is in de etherische wereld. Deze keer zal het gaan over De Verzegeling van de Akasha Kronieken, of de Archiefhallen. Wat zijn de Akasha Kronieken?

De Akasha Kronieken zijn een gigantisch etherische bibliotheek waarin elk zielswezen een persoonlijk ‘boek’ heeft, in welke alle vroegere, hedendaagse en toekomstige acties en gedachten gegraveerd staan. Vele van zij die claimen deze kronieken te kunnen ‘lezen’ hebben werkelijk geen idee waar ze over praten. Er waren in het verleden mensen die zich konden afstemmen op deze kronieken en over aanstaande gebeurtenissen op het wereldtoneel vertellen, die op de lange duur gebleken de spijker op de kop te hebben geslagen. De laatste persoon die zich feilloos kon afstemmen op de kronieken was Edgar Cayce, ook wel bekend als de Slapende Profeet (1877-1945). Deze man werkte echter voor het Hoogste Goed van Allen en zij die claimen kronieklezers te zijn en naar geld vragen omdat ze jou, volgens de kronieken, kunnen vertellen wat je te wachten staat, zijn frauduleus. Geen oordeel maar een feit.

Elke keer als een zielextensie er voor kiest te belichamen, als in opnieuw een klein mensje, neemt het Hogere Zelf de juiste positie weer in. Het Hogere Zelf is latent aanwezig in het Causale Lichaam zolang de gehele ziel in het Bardo is, of beter gezegd een tussenfase van het ene en het andere leven, hoe dan ook actief en aangesloten op de Akasha Kronieken. De ziel bestaat, zoals we weten, uit een Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk Aspect, het moment waarop de ene of de andere belichaamt, ontwaakt het Hogere Zelf en zodoende kan er nieuwe informatie overgebracht worden naar de Akasha Kronieken. Alles dat daarin gegraveerd staat, is en zal altijd een ‘privékwestie’ zijn en blijven. Niemand heeft het recht ‘rond te neuzen’ in deze Heilige Informatie, wat een inbreuk op privacy zou betekenen. Enkel gebeurtenissen op grote schaal kunnen door specifieke mensen gelezen worden. Misschien dat men inziet dat het gekkenwerk zou zijn als iedereen zo maar in die informatie rond zou kunnen neuzen. Er is daar simpelweg informatie te vinden die nog niet vrijgegeven mag worden.

Er zijn enkel twee zielsaspecten die kennis mogen nemen van deze persoonlijke Akasha Informatie, het Goddelijk Mannelijke en het Goddelijk Vrouwelijke, met als uitzondering op die regel ook diegene die zij toestemming geven kennis te nemen van die informatie, wat hoogst uitzonderlijk is. Dus basaal gezien heeft enkel het Kosmische Paar toegang tot dit persoonlijke archief, wat overigens ook niet via het wilsaspect geopend kan worden, maar zo nu en dan wordt één van de twee of beiden naar daar gebracht, enkel als het nodig is voor de zielstaak. Daarom is het hoogst onwaarschijnlijk dat deze toegang toegestaan wordt aan een buitenstaander.

Elk Goddelijk Kosmisch Koppel deelt één ‘kamer’ en de ‘boekenplanken’ zijn gevuld met informatie over beider belichamingen en het zal toegankelijk blijven zolang zij ‘gevangen’ zijn in de karmische cyclus. Op het moment dat de karmische cycli afgerond zijn en de Kosmische Partners beginnen te versmelten naar het stadium van het Androgyne Wezen, wordt de informatie verzegeld, omdat wanneer deze versmelting compleet is het Hogere Zelf oplost. De informatie zal blijven bestaan, maar de toegang daartoe zal verzegeld worden. Men bereikt een volledig versmolten staat als men ascendeert. Dat is de reden waarom niemand als eenling ascendeert, ascentie gaat paarsgewijs, specifiek Kosmische Partner-paren; de ene kan niet ascenderen zonder de ander en vice versa.

Omdat het Hogere Zelf hoofdzakelijk fungeert als een ‘transmitter’ tussen een Kosmisch Koppel om in contact te staan met elkaar, via ‘Twintuition’ (de telepathie de twee zieldelen), ongeacht waar ze zijn en als een katalysator voor het overbrengen van de informatie naar de Akasha Kronieken, zal het overbodig worden. Elk beetje informatie wordt namelijk ook gedrukt in de Blauwdruk van het Koppel, dus op het moment dat het versmelten begint, wordt alle informatie automatisch toegankelijk voor beiden en op het moment dat de versmelting compleet is, zal alle informatie besloten liggen in de energie, of het bewustzijn, van het koppel, daardoor heeft het Hogere Zelf geen dienst meer, plus het feit dat er ook geen informatie naar de Akasha Kronieken overgebracht hoeft te worden, dat is het moment waarop de ‘persoonijke boeken’ verzegeld worden.

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) refereerde naar het archief als de “onverwoestbare tabletten van het astrale licht.” Alice Ann Bailey (1880-1949) schreef in haar in 1927 uitgebrachte boek ‘De Behaalde Vereniging en de Resultaten’: “Het Akasha Archief is als een immense fotografische film dat alle verlangens en aardse ervaringen van deze planeet registreert. De levenservaringen van alle mensen sinds het begin der tijden, de samenstelling van de gedachtenvormen van karmische natuur, gebaseerd op verlangen, van elke menselijke unie doorheen de tijd. Enkel een getrainde occultist kan het verschil onderscheiden tussen werkelijke ervaringen en de astrale afbeeldingen die gecreëerd zijn door voorstellingsvermogen en zinrijk verlangen.”

Wij zijn niet zo dol op quotaties enkel indien ze een meerwaarde zijn en het was van belang deze begaafde dames te quoteren om op te helderen wat er doorheen de jaren vastgesteld is aangaande dit onderwerp. Plus de waarschuwing van Mevr. Bailey waarin ze uitlegt waarom enkel een aantal mensen in staat zijn de archieven te lezen en wat er precies gebeurt als hedendaagse paragnosten claimen in staat te zijn de archieven te lezen – ‘dat ditt een kwestie is van voorstellingsvermogen en zinrijk verlangen.’

Er zijn zogezegd nogal wat rafelige gedachtenvormen losgebroken, waardeloze voorstellingen, en het zijn die informatierafels die opgemerkt worden door deze paragnosten. Functieloze informatie en gefabriceerde afbeeldingen die geinterpreteerd worden naar de smaak van de client. Readings van astrale projecties die zeer wenselijk zij bij of wel de client of de paragnost zelf. Over astrale projectie wordt gezegd dat het de projectie is van een fysieke aanwezigheid, die via het astrale lichaam zichzelf naar het etherische projecteert. Dat is een totale misvatting want er bestaat niet zoiets als het projecteren van het astrale lichaam, omdat het astrale lichaam een deel van jezelf is dat de mogelijkheid heeft zich te lossen van het lichaam en op zichzelf op reis kan gaan. Het astrale lichaam is geen projector, geen camera en ook geen recorder. Astrale projectie is de creatie van wat men wenst te zien, horen en voelen via droombeelden en vastberaden visiualisaties, en vergis je niet, deze projecties kunnen erg realistisch overkomen, levendig realistisch, maar zijn ongeacht van generlei waarde.

Het enige goede advies dat gegeven kan worden waar het dit betreft: blijf zo realistisch mogelijk ook al is het soms wat wazig, geef het de tijd en de foto’s in jouw archiefboek zullen uiteindelijk scherper worden, wees geduldig en haast je niet naar iemand anders, die je moet betalen om jou exact dat te vertellen dat je wenst te horen, dat heeft namelijk niets met helderziendheid te maken of welke andere paranormale gave dan ook.

Zoals gesproken via zij die de essentie is van mij,

Michael, De Meesterdichter

2017 31/05